ارایه مدل رگرسیون به منظور پیش بینی مصرف سموم دفع آفات و بیماری های نباتی در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

آلودگی های محیط زیستی و تهدید سلامتی موجودات زنده از جمله پیامدهای منفی استفاده از سموم دفع آفات و بیماری های نباتی است. فرضیه تحقیق این است که افزایش استفاده از سموم دفع آفات و بیماری های نباتی به علت افزایش جمعیت محیط زیست را تهدید می کند. هدف از این پژوهش پیش بینی میزان سموم  دفع آفات و بیماری های گیاهی در چشم انداز 1404 و  ارایه راه کارهای آموزشی جهت کاهش مصرف این مواد است.

روش بررسی

در ابتدا بر اساس روش های قیاسی روند مصرف سموم دفع آفات و بیماری های نباتی  بررسی می شود. در مرحله بعد به وسیله مطالعات جمعیتی، جمعیت کشور در سال 1404 پیش بینی می شود. سپس به وسیله مدل سازی آماری، یک مدل رگرسیون غیرخطی بین متغیرهای جمعیت و میزان مصرف سموم دفع آفات و بیماری های نباتی ارایه شده و به وسیله این مدل  میزان مصرف سموم  در چشم انداز 1404 پیش بینی می شود.

 یافته ها:

 نتایجی که از این پژوهش حاصل می شود حاکی از آن است که میزان استفاده ازسموم دفع آفات و بیماری های نباتی در سالهای 1382 تا 1391 روند کاهشی داشته است. مدل رگرسیون محاسبه شده در کشور بین متغیرهای سموم و جمعیت نشان می دهد که در چشم انداز 1404، مقدار استفاده از سموم  به میزان یک سی و چهارم نسبت به سال 1390 کاهش خواهد داشت.

نتیجه گیری

حرکت به سمت محیط زیست مطلوب، از نظر کاهش استفاده از سموم دفع آفات مثبت ارزیابی شده و بنابراین فرضیه تحقیق رد می شود. به منظور شتابان کردن حرکت به سمت کاهش استفاده از سموم دفع آفات راه کارهای آموزشی به صورت یک مدل ارایه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
201 تا 208
لینک کوتاه:
magiran.com/p2116909 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!