جنبه های عمومی، فقهی، حقوقی و اخلاقی سهم خواری از دیدگاه پزشکان، صاحب نظران و مراجع عظام تقلید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

سهم خواری به معنی جبران مالی در ازای ارجاع بیمار از جانب پزشک و یا موسسات ارایه دهنده خدمات سلامت می باشد. به دلیل نامشخص بودن جنبه های مختلف عمل سهم خواری ، این مطالعه با هدف مشخص شدن جنبه های عمومی،فقهی، حقوقی و اخلاقی سهم خواریانجام شده است.

روش بررسی

این مطالعه یک مطالعه کیفی است که از طریق مصاحبه های عمیق فردی با 42 نفراز پزشکان و صاحب نظران و نیز استفتاء از 11 نفر از مراجع عظام تقلید انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان داد که یک سری عوامل از جمله تعرفه های غیر واقعی خدمات سلامت ، رابطه مالی مستقیم بین پزشک و بیمار و سیستم  ارجاع نامناسب موجب بروز این پدیده ها می شود و از طرف دیگر مشخص شد که این عمل دارای تبعاتی از جمله تحمیل هزینه های غیرضروری به بیماران و نظام سلامت و نیز تخریب رابطه بین پزشک و بیمار می باشد. به لحاظ فقهی و حقوقی و اخلاقی نیز طبق نظرات مصاحبه شوندگان و استفتایات به عمل آمده سهم خواری خصوصا در مواردی که مصالح بیمار در نظر گرفته نشود عملی غیر اخلاقی، غیرشرعی و حتی در شرایطی غیرقانونی است.با رفع عوامل ایجادکننده و نیز وضع مقررات و دستورالعمل های اخلاقی تا حدود زیادی می توان در جهت رفع این پدیده اقدام نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2120792 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!