زیست شناسی و برآورد خسارت اقتصادی سر شاخه خوار هلو Anarsia lineatella (Lepidoptera:Gelechiidae) در باغ های بادام شهرستان سامان

نویسنده:
پیام:
چکیده:
چرخه زندگی و اهمیت اقتصادی سر شاخه خوار هلو در سال های 1379 تا 1381 و 1395 تا 1397 در باغ های بادام شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری بررسی شد. بازدیدهای هفتگی از ابتدای فصل رشد با بازدید از باغ های بادام آغاز و شاخه و میوه های آلوده جهت جداسازی و پرورش مراحل مختلف رشدی آفت به آزمایشگاه منتقل شد. ردیابی تغییرات جمعیت آفت نیز با نصب تله های فرمونی در باغ های بادام صورت گرفت. نتایج نشان داد آفت زمستان را به شکل لاروهای ریز سن اول و دوم درون سر شاخه های درختان میزبان سپری می نماید. لاروهای آفت با شروع فصل رشد ضمن تغذیه از سر شاخه و جوانه ها سبب خشکیدگی آن ها می شوند. از اواسط خرداد با بزرگ شدن میوه ها لاروها وارد میوه های نارس زردآلو، هلو و بادام شده و موجب ریزش آنها می شود. میانگین آلودگی چغاله بادام مامایی در سال های 1379 و1380 به ترتیب 95/2 و 47/1 درصد تعیین ودر سال 1380 میزان آلودگی مغز بادام سفید در باغ های به شدت آلوده تا 18 درصد محاسبه شد. در همه ی سال های تحقیق تعداد میوه و سرشاخه آلوده درختان هلو بیشتر از بادام بود. میزان آلودگی درختان بادام و هلو در جهت های غرب و جنوب تاج، به میزان معنی داری بیشتر از جهت های شمال و شرق بود. در شرایط آزمایشگاه با دمای 2±25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی10 50± درصد و دوره روشنایی 8 :16 ساعت، طول دوره جنینی آفت 6-5، لاروی 16-12 و شفیرگی 12-7 روز تعیین شد. آفت در شرایط آب و هوایی ناحیه سامان3 نسل در سال دارد.اوج پرواز شب پره های نسل اول، دوم و سوم به ترتیب اواخر اردیبهشت، هفته دوم تیر و  هفته آخر شهریور به دست آمد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
241 -251
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122016 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.