تبدیلات ابر-و زیر-جمعی توابع انباشتگی از نقطه نظر تقریب

پیام:
چکیده:

در این مقاله، روشی را معرفی میکنیم که در آن تبدیلات ابر-و زیر-جمعی توابع انباشتگی با گرفتن سوپرما و اینفیما روی سیمیلکس هایی که بعد آنها امکان افزایش بطور دلخواه دارند، بدست ، میآیند. از این رو امکان تعیین مقادیر دقیق چنین تبدیلاتی درحالت کلی مشکل است. دراین مقاله روش های تقریب الگوریتم چنین تبدیلاتی را مورد بحث قرار میدهیم.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
43 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122655 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.