نقش حالت ها در جبرهای مثلثی

پیام:
چکیده:

در این مقاله، جبرهای مثلثی را با اضافه کردن عملگر یکتایی حالت، توسیع می دهیم. این ساختارهای جبری را جبرهای مثلثی حالت نامیم و برخی ویژگی های اساسی این جبرها را ارایه میدهیم. سپس مفهوم فیلترهای مشبکه مانده بازهای مقدار حالت را معرفی کرده و چند مثال و ویژگی (IVRL) فیلتر توسیع σ هایی از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. در پایان، با استفاده از این مفهوم، دو نوع یافته IVRL از جبرهای مثلثی حالت را معرفی می کنیم.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
163 -176
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122663 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.