پیش بینی برخی خواص شیمیایی و فیزیکوشیمیایی نمونه های برنج سفید با استفاده از آنالیز طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIRS)

پیام:
چکیده:

خواص شیمیایی و فیزیکوشیمیایی از جمله عوامل بسیار مهم در تعیین ویژگی های پخت و فرآوری برنج محسوب می شوند. در این مطالعه، امکان پیش بینی میزان آمیلوز، درجه حرارت ژلاتینه شدن، حداقل چسبندگی و پس روی چسبندگی از 120 نمونه دانه های برنج با استفاده از طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIRS) در ناحیه 2500-800 (nm) انجام گردید. مدل های کالیبراسیون توسط رگرسیون چند متغیره با حداقل مربعات جزیی (PLS) توسعه داده شد. پارامترهای فوق به ترتیب با پیش پردازش های SG+MSC، SG+D1، بدون پیش پردازش و بدون پیش پردازش با R2 کالیبراسیون؛ 97/0، 93/0، 97/0 و 94/0 و R2 اعتبار سنجی به ترتیب 95/0، 83/0، 90/0 و 86/0 به دست آمد. RMSECV برای پارامترهای فوق به ترتیب 27/0، 26/0، 92/4 و 95/3 به دست آمد. اعتبار هریک از مدل های کالیبراسیون به طور آماری ارزیابی شدند. بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از NIRS برای تخمین خواص شیمیایی و فیزیکوشیمیایی نمونه های دانه برنج مفید است و به کارگیری آن روشی سریع برای پیش بینی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2125990 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.