سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از مصادیق فساد آن است که ماموران دولتی از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و از این طریق برای خود یا نزدیکان خود منافعی را تحصیل کنند. این موضوع علاوه بر اسناد بین المللی در نظام حقوقی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین جدیدی که در حوزه سوءاستفاده از اطلاعات نهانی به تصویب رسیده است، علاوه بر جرم انگاری سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه، قانونگذاران به توسعه قلمرو این جرم به ماموران دولتی نیز توجه داشته اند. این رفتار که می توان از آن با عنوان سوءاستفاده از اطلاعات نهانی دولتی یا همان رانت اطلاعاتی دولتی یاد کرد پدیده ای است که در بستر نابرابری در دسترسی به اطلاعات دولتی بین وابستگان به دولت و غیر آن حاصل می شود. برای جلوگیری از این وضعیت هم اقدامات کنشی جهت رفع تعارض منافع و هم اقدامات واکنشی در جهت جرم انگاری این گونه سوءاستفاده لازم است. این نوشتار جهت پاسخ به این سوال که چرا نظام حقوقی کیفری ایران باید این رفتار را جرم انگاری کند به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با توجه به آثار سوء و مخرب این رفتار و با توجه به اصل ضرر و صافی های جرم انگاری لازم است نظام حقوقی ایران همانند کشورهای دیگری چون ایالات متحده این رفتار در سیاهه کیفری وارد کرده و ضمانت اجرای مناسبی برای آن درنظر گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
124 تا 146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2129200 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!