اقدام پژوهی در سازمان ها الگویی برای بهبود، تغییر و یادگیری

پیام:
چکیده:

امروزه مدیران سازمان ها و دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف با مسایل گوناگونی در حوزه های تحت مدیریت خود مواجه هستند و در پی تحلیل و حل آن به روش علمی هستند؛ اما پژوهش های رسمی و رایج کنونی در بسیاری موارد نتوانسته کمکی برای حل آن مسایل کند. ازاین رو، این پژوهش با هدف معرفی اقدام-پژوهی به عنوان روشی معطوف به حل مسایل سازمانی انجام شده است. پژوهش حاضر در دسته پژوهش های مروری است و به روش مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. برای این منظور، با معرفی روش اقدام پژوهی و اقدام پژوهی مشارکتی و مدل های مختلفی که برای تشریح چرخه اجرای آن در سازمان معرفی شده است، اشاره ای به مهم ترین مزایای آن برای سازمان ها، ازجمله تمرکز بر مسایل و مشکلات سازمان، بهبود رشد حرفه-ای کارکنان، تعامل مثبت با همکاران، کمک به ایجاد تغییرات ضروری در سازمان، تامل بر عمل خود و بهبود ارتباطات شده است. جایگاه اقدام پژوهی به عنوان یک روش تحقیق و در بین روش های تحقیق و رابطه آن با نظریه در بخش دیگری از مقاله مورد توجه قرار گرفته است و کاربرد ویژه آن در عارضه یابی و توسعه سازمانی نیز بررسی شده است. همچنین برای آشنایی با زمینه و الگو های کاربردی آن در حل مسایل سازمانی، نمونه-هایی از اجرای آن در حوزه هایی مانند بازمهندسی فرایندها، توانمندسازی کارکنان، مدیریت خرید و تامین، توسعه پروژه های خدمات الکترونیکی دولت و استقرار سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان های ایرانی و خارجی معرفی و تشریح شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2130141 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.