درختان کهن سال ارس و پسته وحشی استان اردبیل

پیام:
چکیده:

درختان کهنسال، ازجمله مهمترین ذخایر ژنتیکی گیاهی محسوب میشوند و ارزش شناخت و حفظ این منابع از نظر ملی و تاریخی اهمیت زیادی دارد. در تحقیق پیشرو، با هدف ارزیابی و ثبت درختان کهنسال استان اردبیل، تعداد 41 اصله درخت کهنسال شامل 28 درخت ارس (excelsa Juniperus) و 13 درخت پسته وحشی (mutica. subsp atlantica Pistacia) در مناطق جنگلی شهرستان خلخال شناسایی و اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد میانگین محیط تنه درختان کهنسال ارس 61/2 متر، میانگین ارتفاع کل و ارتفاع تنه آنها به ترتیب 06/8 و 01/2 متر است. میانگین محیط تنه درختان کهنسال بنه 17/3 متر، میانگین ارتفاع کل و ارتفاع تنه آنها به ترتیب 1/10 و 48/2 متر است. محیط طبیعی مناسب و قرارگیری این درختان در قبرستان قدیمی، همچنین اعتقادات خاص از دلایل ماندگاری این پایه ها در منطقه خلخال هستند. با توجه به مشخصه های رویشی و قدمت درختان کهنسال شناسایی شده، میتوان ضمن حفاظت کامل از این درختان در منطقه با ایجاد ذخیرهگاه های ژنتیکی (محاوط بذر درختان کهنسال) و تولید نهال به احیای جنگلهای تخریب شده ارس و بنه منطقه خلخال کمک کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2133455 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.