سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند دلیچای در جنوب شهرستان بابل (البرز شمالی)

پیام:
چکیده:

برای نخستین بار مطالعات سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند دلیچای در البرز شمالی در دو برش کریوش و کنف جار (جنوب بابل) و برش وانا (جاده هراز) به انجام رسیده است. سنگ شناسی سازند دلیچای در بخش های شمالی البرز عمدتا شامل مارن، سنگ آهک مارنی، سنگ آهک پبلی ماسه ای و سنگ آهک می باشد. در این منطقه سازند دلیچای به صورت ناهمساز بر روی سازند سیلیسی آواری شمشک قرار گرفته و در بخش بالایی نیز به صورت پیوسته، هم شیب و تدریجی به سازند آهکی لار ختم می شود. ستبرای سازند دلیچای در برش کریوش 3/21 متر، در برش کنف جار 9/18 متر و در برش وانا 69 متر اندازه گیری شده است که نشان دهنده ستبرای بسیار کمتر این سازند نسبت به بخش های جنوبی البرز است. تغییرات ستبرای سازند دلیچای در بخش های شمالی و جنوبی پهنه ساختاری البرز می تواند به دلیل شرایط تکتونیکی حاکم  بر منطقه و وجود یک فاز کششی و نایکنواختی شرایط رسوب گذاری و کف بستر در طی زمان تشکیل آن باشد. مطالعه زیای آمونیتی موجود به شناسایی 18 جنس و 26 گونه منجر شده است. بر اساس مجموعه فسیلی موجود 8 زون زیستی آمونیتی تشخیص داده شده است که نشان دهنده سن باژوسین پسین کالووین پسین برای سازند دلیچای در البرز شمالی می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
163 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138804 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.