سنگ چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند قم در برش کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان

پیام:
چکیده:

نهشته های سازند قم در محدوده کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان) با 190 متر ضخامت از نظر سنگ شناسی عمدتا شامل سنگ آهک های متوسط تا ضخیم لایه و توده ای به همراه سنگ آهک مارنی می باشد. در این منطقه، سازند قم به طور هم شیب بر روی رسوبات تخریبی متعلق به سازند قرمز زیرین قرار گرفته و به طور هم شیب توسط سازند قرمز بالایی پوشیده می شود. اجزای اصلی تشکیل دهنده سازند قم شامل روزن داران کف زی با دیواره هیالین و روشن، قطعات مرجان، جلبک قرمز و به میزان کم تر، روزن داران پلانکتون می باشد. نتایج بررسی های صحرایی و مطالعات میکروسکپی به شناسایی پنج ریزرخساره در واحدهای سنگ آهکی سازند قم در منطقه مادآباد منجر گردید. تجزیه و تحلیل ریزرخساره ها و حضور فراوان روزن داران کف زی با دیواره هیالین و نبود ریزرخساره متعلق به لاگون های محصور، بیانگر این است که سازند قم در برش مادآباد عمدتا در محیط دریای باز رسوب گذاری کرده است. پراکندگی روزن داران و دیگر اجزای اسکلتی و همچنین تغییرات عمودی ریزرخساره ها نشان می دهد که مدل رخساره ای سازند قم در برش موردنظر متعلق به بخش های انتهایی شلف داخلی تا شلف میانی می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
288 -303
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138810 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.