متاآنالیز انرژی قابل متابولیسم گندم در طیور برای تعیین معادلات رگرسیونی بر اساس ترکیبات شمیایی

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی معادلات رگرسیونی پیش بینی انرژی قابل متابولیسم گندم با استفاده از محتوای شمیایی آنها با استفاده از مطالعه متاآنالیزی بود. پایگاه داده ای متشکل از ترکیبات شیمیایی و محتوای انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت (AMEn‎)، نمونه 111از واریته های مختلف گندم از منابع منتشر شده قبلی استخراج و بررسی شد. اطلاعات نمونه ها شامل پروتیین خام (CP)، چربی خام (EE)، فیبر خام (CF)، خاکستر (Ash) و AMEnبود. میانگین AMEn‎، (کیلوکالری در کیلوگرم2917/46) و میانگین CP، EE، CF و Ash بهترتیب 12/53، 2/12، 1/61، 1/56 (درصد ماده خشک) بود. با استفاده از پایگاه داده های طراحی شده، معادلات متا-رگرسیونی برای پیش بینی محتوای AMEn‎ از روی ترکیبات شمیایی برازش شد. بهترین معادله به صورت CF% 185/4 + EE% 175/8 + CP% 45/8 + 1648= (کیلوکالری/کیلوگرم) AMEn به دست آمد. از این معادله می توان  برای پیش بینی انرژی واریته های گندم در کارخانه های خوراک دام و یا مزارع پرورش طیور استفاده نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
281 -288
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139262 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.