تاثیر کوئرستین بر اختلال حافظه و استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با مالاتیون در موش های صحرائی نر نژاد ویستار

پیام:
چکیده:

مالاتیون جزو رایج ترین نوع حشره کش های ارگانوفسفره است که استرس اکسیداتیو  به عنوان یکی از مکانیسم های ملکولی اصلی در سمیت این ماده بر اندام های بدن شناخته شده است. کویرستین یکی از ترکیبات فلاونوییدی است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر آنتی اکسیدانی کویرستین بر حافظه فضایی و پارامترهای استرس اکسیداتیو موش های نر نژاد ویستار طی مسمومیت با سم مالاتیون است. این مطالعه بر روی 9 گروه 8‎ تایی موش های صحرایی نر صورت گرفته است. سه روز پس از تزریق درون صفاقی داروهای کویرستین، مالاتیون و یا تداخل این داروها، دستگاه ماز آبی موریس به منظور سنجش پارامترهای مرتبط با حافظه فضایی استفاده شد. نمونه برداری از هیپوکامپ انجام گردید و پارامترهای استرس اکسیداتیو در این ناحیه سنجش گردید. تزریق درون صفاقی دوزهای mg/kg 200 و 100 مالاتیون به طور معنی داری موجب کاهش پارامترهای حافظه فضایی (01/0 >P) و نیز  القا استرس اکسیداتیو شد (001/0 >P). تزریق درون صفاقی دوز mg/kg 50 کویرستین حافظه فضایی در رت های مسموم شده با مالاتیون را بهبود بخشید (05/0 >P). همچنین پارامترهای استرس اکسیداتیو درگروه های مسموم شده با مالاتیون، با تیمار کویرستین کاهش  معنی داری یافت (01/0 > P). کویرستین قادر به بازگرداندن عملکرد حافظه فضایی و مقدار پارامترهای استرس اکسیداتیو گروه های تحت تیمار با مالاتیون به سطح طبیعی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -168
لینک کوتاه:
magiran.com/p2143133 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.