بررسی رخساره ها، محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و فرایندهای دیاژنزی موثر بر نهشته های سازند دورود در برش ارم (جنوب شهرستان نکا) در دامنه شمالی البرز مرکزی

پیام:
چکیده:

نهشته های پرمین (سازند دورود) در گستره وسیعی از ناحیه البرز مرکزی رخنمون دارند. در این پژوهش یک برش چینه شناسی از نهشته های پرمین در برش ارم (جنوب شهرستان نکا) برای بررسی رخساره ها، محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و فرایندهای دیاژنزی موثر بر آنها انتخاب شده است. ضخامت سازند دورود در این برش، 320 متربوده و به طور عمده از تناوب سنگ آهک و ماسه سنگ تشکیل شده است. بررسی های صحرایی و پتروگرافی مقاطع نازک میکروسکوپی، امکان تفکیک 4 رخساره آواری و 3 رخساره کربناته را میسر کرده است. این رخساره ها در چهار کمربند رخساره ای رودخانه ای، ساحلی، لاگون و تپه های ماسه ای زیرآبی نهشته شده اند. تنوع کم رخساره ها و تدریجی بودن روند تبدیل کمربندهای رخساره ای به یکدیگر، نبود نهشته های توربیدایتی و نیز نبود آثار ریف های بزرگ سدی نشان می دهد بخش های آواری نهشته های پرمین در ناحیه بررسی شده در محیط ساحلی و رودخانه ای و بخش های کربناته در یک پلتفرم کربناته از نوع رمپ با شیب یکنواخت ته نهشت یافته اند. در توالی مطالعه شده از سازند دورود، دو سکانس رسوبی درجه 3 شناسایی شده است. در ناحیه بررسی شده، فرایندهای گوناگون دیاژنز بر توالی مطالعه شده این سازند موثر بوده که مهم ترین آنها، دولومیتی شدن، سیمانی شدن، فشردگی مکانیکی و شیمیایی و پیریتی شدن، شکستگی و نوشکلی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2159518 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.