توسعه متدولوژی ایجاد مدل های شبیه سازی چندمقیاسی مختلط «عامل مبنا-پویاشناسی سیستم» در سازمان های یادگیرنده

پیام:
چکیده:

تحلیل سه مقیاس سازمان، واحد های سازمان و کارکنان انفرادی آن در دو سطح انتزاعی خرد و کلان تحت بستر زمان، مکان و رخداد می تواند تاثیر چشمگیری بر شفاف سازی مفهوم یادگیری و ایجاد فرصت های سیاست گذاری موثر بر مبنای آن روی شاخص های عملکرد سیستم و عامل های سازنده شان داشته باشد. عدم توجه جدی به این امر موجب شده تا ارتباط یادگیری سازمانی و یادگیری در سطوح خردتر سازمان به وضوح مشخص نباشد و نظارت بر اثر یادگیری در سازمان بر شاخص های عملکردی مبهم مانده و در نتیجه نتوان به دقت متوجه شد یادگیری سازمانی یک عامل موثر بر مزیت های رقابتی سازمان است یا خیر. رفع چنین ابهامی با توسعه ی «رویکرد چندروشی» برای مدل سازی سیستم و یکپارچه سازی یادگیری به کمک شبیه سازی مختلط مدل ها ممکن شده است. متدولوژی توسعه یافته در این پژوهش و معماری های مربوطه، سکوی خام اما همه جانبه ای است که پذیرای مدل سازی شفاف انواع مفاهیم انتزاعی سازمان بر روی خود است. تحلیل موردی سازمان ها که محک زننده ارزش متدولوژی است می تواند موضوع اصلی پژوهش های آتی در این حوزه باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -190
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169079 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.