تحلیل نقش سبک زندگی و قوم گرایی بر قضاوت مصرف کنندگان درباره محصولات داخلی

پیام:
چکیده:

ازآنجا که مصرف کنندگان نقطه عطف تمام فعالیت های بازاریابی هستند، شرکت ها نیاز دارند که از متغیرهای اساسی تصمیم-گیری خرید آگاه باشند زیرا شناخت ساختار ذهنی مصرف کنندگان به پیش بینی رفتار خرید آنان کمک بسزایی می نماید. از این رو مطالعه حاضر باهدف شناسایی تعیین درجه اهمیت عوامل روان شناختی سبک زندگی و قوم گرایی بر قضاوت محصولات داخلی از جانب مصرف کنندگان است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته بوده که در مرحله نخست پژوهش، به منظور شناسایی ابعاد قضاوت محصول از 8 خبره دانشگاهی مصاحبه ساختاریافته صورت گرفته و در مرحله دوم به منظور بررسی تاثیر میزان دو متغیر سبک زندگی و قوم گرایی بر قضاوت محصولات داخلی و باهدف جمع آوری داده ها، از ابزار پرسش نامه استفاده شده است که توزیع آن به روش تصادفی ساده در میان مشتریان لوازم خانگی بوده است. داده ها با کمک نرم افزار SPSS و AMOOS مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته های حاصل از مصاحبه با خبرگان دانشگاهی به شناسایی 6 بعد (تصویر ذهنی برند، سهولت استفاده، خدمات پس از فروش، کیفیت ادراک شده، قیمت محصول و کارکنان فروش) انجامید و پس از تحلیل داده های قسمت کمی پژوهش مشخص شد که سبک زندگی و قوم گرایی بر قضاوت محصولات داخلی تاثیر دارد. نتایج پژوهش انجام شده نشان داد که سبک زندگی و قوم گرایی به عنوان ساختارهای ذهنی و روان شناختی می-توانند بر قضاوت مصرف کننده موثر باشند. از میان ابعاد سبک زندگی علایق و بعد وطن پرستی از میان ابعاد قوم گرایی بیشترین تاثیر را بر قضاوت محصولات داخلی دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
221 -234
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169118 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.