مقایسه اهمیت روش های مختلف استخراج و نقش افزایش قطبیت حلال در محتوای تام فنل و فلاونوئیدی و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه کما Ferula persica

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

گیاه فرولا پرسیکا(Ferula persica) به طور سنتی در درمان دیابت و روماتیسم به کار می رود. گزارشی از فعالیت آنتی اکسیدانی این گیاه در دست نیست. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر روش استخراج و قطبیت حلالیت بر محتوای فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریشه و اندام هوایی این گیاه طراحی شده است.

مواد و روش ها

 این مطالعه به شکل تجربی انجام شد.گیاه به سه روش، عصاره گیری شد. همچنین بطور متوالی با 4 حلال با قطبیت های متفاوت استخراج شد. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها با سه روش مورد ارزیابی قرار گرفت. محتوای تام فنولی و فلاونوییدی نیز اندازه گیری شد.

یافته ها

بالاترین راندمان عصاره گیری مربوط به سوکسله بود. در بدام اندازی رادیکال DPPH عصاره سوکسله اندام هوایی (IC50=279.3±9.0 µg/ml) اختلاف معنی داری با سایر عصاره ها داشت (0001/0< P). عصاره متانولی اندام هوایی در این تست بالاترین اثر را داشت (0012/0< P). در تست قدرت احیاکنندگی، عصاره التراسونیک و سوکسله ریشه بالاترین فعالیت را نسبت به سایر عصاره ها نشان دادند (0044/0< P). عصاره متانولی اندام هوایی بالاترین فعالیت را در این تست داشت. عصاره ها فعالیت بالایی در تست بدام اندازی نیتریک اکساید نشان ندادند. IC50 برای عصاره اولتراسونیک اندام هوایی µg/ml 7/159 بود (0001/0< P). IC50 برای عصاره اتیل استات اندام هوایی µg/ml 2/441 بود که از تمامی عصاره ها فعالیت بالاتری داشت (0001/0< P).

استنتاج

نتایج به وضوح نشان داد که استفاده روش استخراج تاثیر زیادی بر فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای تام فنلی دارد. اتیل استات و n- بوتانول برای استخراج ترکیبات فنلی مناسب تر هستند. ماسیراسیون بعنوان موثرترین روش برای استخراج ترکیبات فنلی برگزیده شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169279 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.