بررسی علل و علائم درد حاد اسکروتوم در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس (مازندران 1395-1390)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

سندرم اسکروتوم حاد یکی از شکایات مراجعه کنندگان به بخش اورژانس می باشد که علل متعددی دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین علل و علایم درد حاد اسکروتوم در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس مراکز آموزشی- درمانی مازندران (1395-1390) انجام شد.

مواد و روش ها

 این یک پژوهش توصیفی مقطعی است که تمامی بیمارانی که با سندرم اسکروتوم حاد از سال 1390 تا 1395 به بخش اورژانس مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران مراجعه نمودند، وارد  مطالعه شدند.اقدامات تشخیصی و درمانی و اطلاعات بالینی و پاراکلینیکی بیماران ثبت شد و نتایج با آزمون آماری کای 2 و t ارزیابی شد.

یافته ها

 205 بیمار وارد مطالعه شدند که میانگین سنی آن ها 34/17± 10/34 سال بود. تعداد بیماران با تشخیص نهایی تورشن بیضه 60 نفر (3/29 درصد)، اپیدیدیم ارکیت 63 نفر (7/30 درصد)، هرنی اینگوینال 69 نفر (7/33 درصد)، واریکوسل 11 نفر (4/5 درصد) و تورشن آپاندیس بیضه 2 نفر (1/2 درصد) بود. در تورشن بیضه، درد بیش تر ناگهانی بوده (9/23 درصد) و مدت زمان شروع علایم تا حضور در اورژانس با 38/4±62/3 ساعت، بسیار کم تر ازسایر علل بوده است. تشخیص قطعی علت سندرم اسکروتوم حاد و علایم سونوگرافی در تورشن بیضه در 7/91 درصد و در اپیدیدیم ارکیت در 8/96 درصد و در هرنی 7/95 درصد و در واریکوسل 5/54 درصد موارد یکسان بود.

استنتاج

یافته هایی نظیر سن کم تر، مدت زمان درد، درد ناگهانی و رفلکس کرماستر در افتراق تورشن بیضه از سایر علل سندرم اسکروتوم حاد کمک کننده است. سونوگرافی از بیضه باید به عنوان اصلی ترین اقدام تشخیصی سندرم اسکروتوم حاد هرچه سریع تر انجام گیرد.

نوع مقاله:
خلاصه گزارش
زبان:
فارسی
صفحات:
132 -137
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169290 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.