شناسایی و طبقه بندی مولفه های مدل کسب وکار موثر بر راهبرد تجاری سازی در کسب وکارهای نوپای مبتنی وب با رویکرد فراترکیب

پیام:
چکیده:

امروزه فرصت های تازه ای برای توسعه کسب وکارها بر بستر اینترنت فراهم شده که مفاهیم متفاوتی را از کسب وکار شکل داده اند. بعلاوه تعداد کسب وکارهای نوپای الکترونیک، در سال های اخیر افزایش یافته است ولی در موارد متعددی آن ها با چالش های بزرگی برای توسعه و بقا روبرو شده اند. این چالش ها به طور عمده با داشتن یک طرح مناسب از مدل کسب وکار کاهش می یابد. ولی اجماع کاملی از بلوک های سازنده (مولفه های) مدل کسب وکار - علیرغم مطالعات وسیع صورت گرفته - در ادبیات تحقیق وجود ندارد. بعلاوه مطالعات انجام شده در زمینه کسب وکارهای الکترونیک اندک است. بنابراین در این مقاله با روش فراترکیب، تحقیقات پیشین در حوزه مدل های کسب وکار در بازه 1998-2018 بررسی و طی آن مولفه های مدل کسب وکار استخراج و ضریب اهمیت کدهای استخراجی با روش آنتروپی شانون تعیین گردید. در این فرآیند، از مجموع مقالات یافت شده، 81 مقاله بررسی گردید و 27 کد استخراج و در 8 مفهوم و 4 مقوله دسته بندی شدند. بر این اساس، سه مولفه ارزش پیشنهادی، مدل کسب درآمد و مشتری بیشترین تکرارپذیری و ضریب اهمیت را در مطالعات پیشین داشته اند. بنابراین برای بهبود راهبرد تجاری سازی در کسب وکارهای نوپای الکترونیک توجه به این مولفه ها حایز اهمیت است. ازاین رو مولفه های شناسایی شده، در سطح اهداف و راهکارها و سطح اجرا و پیاده سازی طبقه بندی گردیدند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169586 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.