ارائه مدل چالش ها و فرصت های کارآفرینی در شبکه های اجتماعی مجازی در ایران

پیام:
چکیده:

در سال های اخیر ، زندگی انسان ها تحت تاثیر ارتباطات نوین قرار گرفته است. توسعه استفاده فضای مجازی موجب استقبال کسب و کارها از شبکه های اجتماعی گردیده است . ظهور فضای سایبری و امکاناتی که فناوری اطلاعاتی به همراه آورد ه اند ، امیدها ، آرزوها ، فرصت ها و چالش هایی را برای صاحبان کسب و کارها به همراه داشته است . سازمان ها با استفاده از رسانه های اجتماعی ، فرصت هایی را برای افزایش بهره وری ، سهم و ارزش بازار و سودآوری ایجاد می کنند . همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی موجب بروز چالش هایی برای کارآفرینان شده است . هدف از این پژوهش بررسی و ارایه مدل چالش ها و فرصت های کارآفرینی در شبکه های اجتماعی می باشد . روش پژوهش مورد استفاده، از نظر هدف ، بنیادی و از نظر رویکرد ، کیفی می باشد و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها به ارایه مدل پرداخته شده است . داده های پژوهش به وسیله مصاحبه باز با مدیران ده کسب و کار فعال در شبکه های مجازی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند ، به دست آمد و به وسیله روش کد گذاری ، در سه مرحله کد گذاری باز ، محوری و انتخابی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . در نهایت اطلاعات به دست آمده در 6 کد محوری مرتبط با فرصت ها شامل فرصت های مرتبط با ماهیت شبکه ها، فرصت های انگیزشی، ظرفیت های موجود برای بهره برداری از فرصت ها، فرصت های مرتبط با سیستم توزیع، فرصت های قانونی و فرصت های مرتبط با بهره وری، و 4 کد مرتبط با چالش ها شامل، چالش های سیاسی، مدیریتی، امنیتی و چالش های بازار، دسته بندی شد. همچنین مدل مفهومی چالش ها و فرصت های کارآفرینی در شبکه های اجتماعی مجازی ، ارایه گردید .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -212
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169590 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.