کانی شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز پریدوتیت های گوشته ای مجموعه افیولیتی نهبندان، شرق ایران

پیام:
چکیده:

پریدوتیت های گوشته ای مجموعه افیولیتی نهبندان در مناطق کلاته شاهپوری، قدمگاه و ناسفنده کوه در پهنه جوش‌خورده سیستان قرار دارند. از لحاظ سنگ نگاری، این پریدوتیت ها از نوع هارزبورژیت و لرزولیت هستند. از دیدگاه کانی‌شناسی، هارزبورژیت ها از کانی های اصلی الیوین نوع فورستریت، ارتوپیروکسن نوع انستاتیت همراه با کانی فرعی کروم اسپینل نوع کروم بالا هستند. لرزولیت ها کانی‌های اصلی الیوین نوع فورستریت، ارتوپیروکسن نوع انستاتیت تا برونزیت، کلینوپیروکسن نوع دیوپسید و کانی فرعی کروم اسپینل از نوع آلومینیم متوسط تا بالا هستند. هارزبورژیت ها با درجه بالای تهی شدگی از نوع پریدوتیت های منطقه فرا‌فرورانشی بوده که حاصل از باقی‌مانده ذوب و درجات بالای ذوب‌بخشی (20 درصد) هستند. در مقابل لرزولیت ها با درجه پایین تهی شدگی از نوع پریدوتیت های میان‌اقیانوسی بوده و در اثر درجات پایین ذوب‌بخشی (5 درصد) احتمالا در نتیجه باروری دوباره سنگ های هارزبورژیتی با مذاب های میان‌اقیانوسی و یا تله های باقی‌مانده در لیتوسفر هارزبورزیتی به وجود آمده اند. همین‌طور لرزولیت هایی وجود دارند که درجه ذوب‌بخشی 11 درصد را نشان می دهند و حالت حد‌واسط دارند؛ بنابراین، با توجه به بررسی‌های کانی شناختی، سنگ نگاری، ژیوشیمی و پتروژنز، پریدوتیت های مجموعه افیولیتی نهبندان را می‌توان به‌طورکلی در سه گروه هارزبورژیت های کروم بالا، لرزولیت های آلومینیم بالا و لرزولیت های مناطق گذار تقسیم‌بندی کرد که در اولویت بندی برای اکتشاف کانسارهای کرومیتی، مناطق فرورانش لیتوسفر اقیانوسی نیوتتیس به زیر پهنه سیستان در طی زمان کرتاسه بالایی تشکیل شده اند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
157 -176
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169638 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.