ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات شیارشدگی قیرهای اصلاح شده با پلیمر و بررسی رابطه آن با مقاومت شیارشدگی مخلوط آسفالتی

پیام:
چکیده:
در این تحقیق خصوصیات شیارشدگی قیر و مخلوط آسفالتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق، قیرها دارای درجه عملکردی بالای یکسان (PG 76-XX) و مخلوط آسفالتی دارای دانه بندی پیوسته می باشد. سه نوع پلیمر Elvaloy SBS   و SBR و PPAجهت اصلاح قیر انتخاب شدند. آازمایشات نقطه نرمی، ریومتر برش دینامیکی، خزش چندگانه و بازیابی و آزمایش جاروب فرکانس بر روی قیرهای اصلاح شده و آزمایش خزش دینامیکی بر روی مخلوط آسفالتی انجام شد. نتایج نشان داد رتبه بندی پارامترهای قیر و مخلوط برای پارامترهای Jnr , عدد روانی مخلوط یکسان بود. همچنین کاربرد پارامتر G*/Sinδ نیز قابل تامل می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170159 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.