نگاهی به برداشت الهیات مسیحی از نقد آموزه تثلیث در قرآن

پیام:
چکیده:

آموزه تثلیث از مسایل کلامی پر مناقشه میان اندیشمندان اسلامی و مسیحی است. در قرآن نسبت به این آموزه و باور انتقاد صریح و متقنی مطرح شده به گونه ای مضمون آیات حاکی از نکوهش هرگونه چندگانه پرستی است. در دوره های جدید، برخی الهی دانان مسیحی با رویکرد تاریخی و تقریبی در صدد بوده اند که تفسیر و تبیین متفاوتی از برخی آیات که به طور مستقیم تثلیث را انتقاد قرار داده ارایه دهند و در توجیهی ناسازگار با محتوای آیات، محل انتقاد قرآن را در باور به تثلیث مریمی که پیش از اسلام رواج داشته بدانند.در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و در قالب کتابخانه ای، با نگاهی مجموعه ای به آیات و دیدگاه مفسران اسلامی نشان داده که هر گونه چندگانه پرستی اعم از تثلیث مریمی یا تثلیث روح القدسی مورد اشکال است و بر فرض صحت ادعای آنان، نقد جامع و فراگیر قرآن در این مسیله شامل قرایت و تحلیل نوین آن ها از تثلیث نیز می شود.  

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2173015 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.