مهم ترین انتظارات اخلاقی و اجتماعی در روابط بین همسران از دیدگاه اهل بیت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

سبک همسرداری مبتنی بر سیره و انتظارات اهل بیت‰ را می توان بهترین و اطمینان آورترین سبک همسرداری تلقی نمود. سوال اساسی این است که مهم ترین کنش های اخلاقی و ارتباطی قابل انتزاع از سیره و کلمات اهل بیت‰ در رابطه با سبک همسرداری کدام است؟ این پژوهش از تحقیقات کیفی است و با روش توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین انتظارات اخلاقی و اجتماعی اهل بیت‰ در روابط بین همسران، به مولفه ها و جوانب مختلف همسرداری پرداخته است، نتایج این پژوهش نشان داد که انتظارات اهل بیت از همسران و سبک همسرداری آن بزرگواران متناسب و هماهنگ با اهداف خلقت انسان و در راستای رشد معنوی و مادی بوده است، همچنین این پژوهش نشان می دهد که در شیوه و مدل زندگی اهل بیت، به تمام ابعاد زندگی عنایت شده و رفتارهای آن بزرگواران متناسب با ظرفیت ها و توانمندی ها و شایستگی ها بوده است، ملاحظه تفاوت های روان شناختی زن و مرد، نیازهای مادی و معنوی افراد، التزام به حقوق در خانواده، توجه به نیازهای جنسی و عاطفی و لذت های حلال از نکات برجسته ای است که اهل بیت‰ از همسران انتظار دارند، بهره گیری حداکثری از اخلاق اسلامی در ساحت های مختلف روابط همسری، داشتن انتظارات قابل وصول از همسر و افزایش آستانه تحمل (صبوری و بردباری) نسبت به کمبودها و کاستی ها، از دیگر موضوعاتی است که در سیره و کلمات اهل بیت‰ جلوه گری دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2176775 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!