فهرست مطالب

پژوهش های اجتماعی اسلامی - سال بیست و نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی
سال بیست و نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدرضا قائمی نیک* صفحات 3-26
  با فراگیرشدن پیاده روی زیارتی اربعین در کشور عراق، تحلیل های مختلف از این پدیده کلان اجتماعی ارایه شده است. یکی از این منظرهای تحلیلی، توجه به نقش این پدیده به افق های آرمانشهری است. در این مقاله با بررسی نسبت شهر و آرمانشهر، در نزد متفکرین یونانی (افلاطون و ارسطو)، مسلمان (فارابی) و مدرن (زیمل)، توضیح داده ایم که در نزد نظریات اسلامی درباره نسبت شهر و آرمانشهر، زیارت می تواند به عنوان میانجی میان فضای عرفی و عادی زندگی روزمره شهری و فضای آرمانشهری تعریف شود. در دوره مدرن، ایده ترقی که تحت تاثیر بسط علوم طبیعی به تاریخ شکل می گیرد، کارکرد انتقال زندگی شهری انسان در جامعه به فضای آرمانشهری را برعهده گرفته بود؛ با این حال این ایده محصول تحول در معنای دینی ایده مشیت الهی بوده که در ذیل آن، زیارت کلیسا قرار داشته است. در جمع بندی مقاله به ظرفیت های نگاه آرمانشهری به زیارت اربعین برای حل مسایل جوامع اسلامی اشاره شده است.
  کلیدواژگان: شهر، آرمانشهر، مدینه فاضله، زیارت اربعین، شهر مدرن
 • یعقوب زارع* صفحات 27-51
  هدف این پژوهش شناسایی الگوی مفهومی حجاب و عفاف از دیدگاه قرآن و احادیث بود. این تحقیق از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. نمونه گیری به صورت نظری انجام شد. در این مقاله با مبنا قرار دادن دیدگاه اسلام درباره ی حجاب و عفاف در پاسخ به هدف تحقیق، مدل مفهومی حجاب و عفاف از دیدگاه اسلام با استفاده از روش داده بنیاد استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی مفهومی حجاب و عفاف از دیدگاه قرآن و احادیث از دو جنبه سلبی و ایجابی قابل پیگیری است که جنبه سلبی بر نفی پوشش نامناسب همراه با فساد و بی بندباری در جامعه، تضیف و فروپاشی کانون خانواده ، ابتذال زن و سقوط ارزش شخصیت و کرامت او، مورد آزار و اذیت قرار گرفتن توسط افراد هوس باز، از بین رفتن آرامش روانی و تحریک مردان تاکید دارد و همچنین جنبه ایجابی؛ حفظ تقوی الهی، سلامت اخلاقی و انسانی جامعه، احترام برای مقام و کرامت زن و تحکیم موفقیت معنوی او در جامعه، حفظ امنیت و مصونیت زن از تعرض بیگانگان و عفت و پاکدامنی همراه با تحکیم روابط خانواده مدنظر قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: الگوی مفهومی، حجاب، عفاف، داده بنیاد
 • محسن مدنی نژاد*، سید حسین ساجد، سعید عبیری صفحات 53-80
  مقاله حاضر جهت بازخوانی انتقادی آراء و مبانی نو معتزله، و با رویکردی انتقادی پیرامون احکام اسلامی به بررسی تاثیر معتزله و آراء آن ها -با تاکیدی ویژه بر مبانی جابری- در تفسیر احکام اسلامی می پردازد. در این مقاله، با رجوع به کتب و مقالات موجود در منابع کتابخانه ای و مطالب مرتبط در کتابخانه های اینترتی، مبانی معتزله و محمد عابد الجابری به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ایشان و نیز اشکالات آن ها مورد بررسی قرار گرفته است و به برخی شبهاتشان پاسخ داده شده است. هدف اصلی این مقاله، بازخوانی مبانی نو معتزله و جابری با روشی توصیفی - تحلیلی است تا نقدها و تاثیرات آن ها بر خوانش های مختلف از احکام و منابع اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه، این مقاله با ارایه نقاط قوت و ضعف مبانی که منشا آراء گوناگون معتزله است، به پژوهش های آتی و بررسی های ممکن در این حوزه ورودی تخصصی کرده و به صراحت اشکالات این دیدگاه ها و مبانی که باعث ایجاد لوازم و نتایجی می شود که در دین اسلام غیر قابل پذیرش است را بررسی و بیان کرده و نه تنها آموزه های اسلامی را مویدی بر آن نمیداند بلکه تناقضات عقلانی و منطقی آن را نیز روشن ساخته است.
  کلیدواژگان: آراء و مبانی، نومعتزله، محمد عابد الجابری، احکام اسلامی، تفسیر منابع
 • محمد سلطانیه*، حسن خیری صفحات 81-100
  بر اساس دیدگاه ماکس وبر به عنوان یک جامعه شناسان دین، شاید بتوان ادعا کرد که اکثر ادیان بزرگ دنیا، منشا منطقی ندارند؛ نه تنها آسمانی نیستند، بلکه زمینی هم نیستند؛ به عبارتی تلاش دارند تا دین را پدیده ای غیرمنطقی بدانند. اما از نگاه مرتضی مطهری به عنوان یک متفکران مسلمان، ریشه و منشا و به عبارتی خاستگاه دین، ماوراء طبیعت است. اگر غرض و غایت آن نیز ظهور در طبیعت باشد، به این دلیل است که دین برای رساندن انسان به زندگی حقیقی، باید به زبان و فهم انسان تنزل نماید. دین مساله‏ای با بنیانهای الهی است که دارای وجود حقیقی نیست که جنس و فصل داشته باشد. به عبارتی جوهره آسمانی دین بر اساس نظریات زمینی و قابل مناقشه جامعه شناسان دین قابل شناخت نخواهد بود؛ بلکه پرداختن به جوهره دین و سپس شناخت و تشخیص پدیده‏های دینی اصیل از غیر اصیل تنها از طریق صاحب دین ممکن خواهد بود. بنابراین تلاش این است تا متغیر این مقاله یعنی خاستگاه دین با استفاده از روش اکتشافی و رویکرد توصیفی- تحلیلی، با مراجعه مستقیم به اسناد و مراجع دست اول، به صورت روشن و بر اساس مبانی مطهری بازنمایی شوند تا به نتیجه مطلوب دست یافت.
  کلیدواژگان: دین، خاستگاه دین، جامعه شناسی دین، ماکس وبر، مرتضی مطهری
 • محمود کشاورز*، امیر سیاهپوش، حسین ارجینی، علی محمد نائینی صفحات 101-126
  پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز تحولات فکری، فرهنگی گسترده در ساختارهای نظام ج.ا، سبب برنتابیدن قدرت های منطقه ای و جهانی و مقابله مداوم با اساس و بنیان های نظام بوده است. جنگ شناختی، مفهومی است که در سالیان اخیر به صورت اثر گذارتر از دیگر عرصه های نبرد، با هدف بهره برداری از اسرار ذهن و قلب، مورد توجه واقع شده است. اگر بپذیریم که بازیگران اصلی این عرصه نخبگان هستند، بالتبع بهره مندی از این پتانسیل در مقابله با دشمن نقطه اتکال این رهیافت است. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که طیف های مختلف مردم در مواجهه با جنگ شناختی کدام است و نقش بازیگران در این نبرد چه تاثیری در نوع مواجهه دارد. روش مورد استفاده تحلیلی- توصیفی است و دستاورد آن سبب ایجاد سیاست های حاکم بر نظام مقابله ای و شکل گیری سازوکار مفهومی در عرصه جنگ شناختی می گردد که حاصل آن ابتدایا عمق بخشی، تاثیرگذاری هوشمندانه، هدفمند و متعالی در سطح جامعه و در لایه بعدی واکسینه کردن و مصون سازی فرهنگی بازیگران و جامعه و در نهایت منجر به شکل گیری تشکیلات منسجم کارآمد و منعطف و بهره مندی از پتانسیل شبکه ای نخبگان می شود.
  کلیدواژگان: جنگ شناختی، طیف بندی مردم، بازیگران، نبرد هوشمند، نخبگان
 • راضیه ضیائی، نفیسه آذربایجانی*، زهرا مسائلی صفحات 127-158
  مبارزه با استکباراز مسایل مهمی است که ایمه علیهم السلام همواره به آن توجه داشته اند.از جمله شخصیت های بارزی که در این زمینه پیشرو بوده اند، حضرت زهرا(سلام الله علیها)هستند که کمتر به نقش ایشان در مبارزه با استکبار پرداخته شده است. این نوشتار در پی اثبات آنست که حضرت فاطمه(سلام الله علیها)نیز همچون ایمه دیگر در راه مبارزه با استکبار، تلاش های بسیار نموده اند. هدف از نوشتن این مقاله ارایه ی یک الگو و مصداق ویژه از زن مبارز و استکبارستیز است. در این پژوهش،نقش کلیدی آن حضرت در مبارزه با استکبار، در ادوار مختلف زندگی ایشان و نیز از جنبه انواع مختلف استکبارستیزی با روش توصیفی-تحلیلی بیان گردید. استکبارستیزی حضرت صدیقه طاهره(سلام الله علیها) در دوران جنینی از طریق هم کلامی با مادر و دلداری ایشان، در دوران کودکی بواسطه همراهی و همدردی با پدر در موقعیت های گوناگون و در دوران جوانی به گونه های مختلف از جمله امدادرسانی در جنگ ها و خطابه های ایشان پس از رحلت نبی اکرم(ص)ایفا شده است. از جنبه انواع مختلف استکبارستیزی، هرچند ایشان مبارزه تن به تن و مسلحانه نداشته اند، اما این مبارزه را از دو طریق مبارزه رفتاری و جنگ نرم(تحصن سیاسی، اعتصاب سخن، بی توجهی به دشمنان، نفرین کردن، گریه کردن و...)و مبارزه گفتاری(خطبه ها، سخنان، ادعیه و...)در جامعه آن زمان، انجام داده اند
  کلیدواژگان: حضرت زهرا، استکبارستیزی، مبارزه رفتاری، مبارزه گفتاری
|
 • Mohammad Reza Qaeminik * Pages 3-26
  With the spread of the Arbaeen pilgrimage in Iraq, various analyzes of this macro social phenomenon have been presented. One of these analytical perspectives is paying attention to the role of this phenomenon in utopian horizons. In this article, using the conceptual-historical analysis method, we have explained the relationship between the city and the utopia in the eyes of Greek (Plato and Aristotle), Muslim (Farabi) and modern (Simmel) thinkers with the aim of showing that in Islamic theories about the relationship City and Utopia, pligrimage can be defined as a mediator between the customary and normal space of everyday urban life and the utopian space. In the Greek world, there was an unfillable gap between the city and the utopia. In the modern world, with the removal of Christian religious elements, the utopia became a secular utopia. But in Al-Farabi's madineh fazaleh with the centralization of the innocent Imam in the administration of Medina, the distance between the city and the utopian city is closed with the pilgrimage of the Imam and it is freed from duality. In the summary and conclusion, references have been made to the capacities of this perspective in the analysis of the Arbaeen pilgrimage and solving the problems of the Islamic world in the field of urban life.
  Keywords: City, Utopia, Madina Fadzaleh, Arbaeen pligrimage, modern city
 • Yaghoob Zare * Pages 27-51
  This study tries to identify the pattern of conceptual model of hijab and chastity in terms of Quran and Hadiths.The current research,which is a type of qualitative one,has been conducted in terms of data-based theory.Sampling wasdone theoretically.In this article,the pathology pattern of hijab and chastity from the perspective of Islam was extracted using the data-based theory to find a solution for the main purpose stated in the research.The findings demonstrated that the design of the conceptual model of hijab and chastity from the perspective of the Qur'an and hadiths can be pursued from both negative and positive aspects.Negative aspect is the lack of proper covering and chastity along with corruption and free-living in the society and the weakening and collapse of the family center, the vulgarity of women and the fall of the value of her personality and dignity,being harassed by lustful people,the loss of mental peace and the stimulation of men is emphasized.However,its positive aspect is maintaining divine piety,moral and human health of the society,respect for the position and dignity of the woman and strengthening her spiritual success in the society,and maintaining the safety and immunity of the woman from the aggression of strangers and chastity along with Consolidation of family relationships is pronounced.
  Keywords: Conceptual model, Hijab, Chastity, Data-based Theory
 • Mohsen Madani Nejad *, Sayyed Hossein Sajid, Saeed Abiri Pages 53-80
  The present article aims to critically review the views and foundations of Neo-Mu'tazilites, with a critical approach to the examination of their influence on Islamic rulings, particularly emphasizing Jabri foundations, in the interpretation of Islamic rulings. In this article, by referring to books and articles available in library sources and relevant materials in online libraries, the foundations of Mu'tazilites and Mohammad Abed Al-Jaberi, as one of their most influential figures, are examined, and some of their criticisms are addressed. The main objective of this article is to revisit the foundations of Neo-Mu'tazilites and Jabri through a descriptive-analytical method in order to examine their criticisms and impacts on various interpretations of Islamic rulings and sources. Consequently, this article provides an input for future research and possible investigations in this field by presenting the strengths and weaknesses of the foundations that give rise to various Mu'tazilite views. It explicitly examines and articulates the shortcomings of these perspectives and foundations, which lead to unacceptable implications and results in the religion of Islam, not only undermining Islamic teachings but also highlighting their rational and logical contradictions.
  Keywords: Views, Foundations, Neo-Mu'tazilites, Mohammad Abed Al-Jaberi, Islamic Rulings, Interpretation of Sources
 • Mohammad Soltanieh *, Hasan Khairi Pages 81-100
  Based on Max Weber's view as a sociologist of religion, it may be possible to claim that most of the world's great religions do not have a logical origin; Not only is it not heavenly, it is also not earthly. In other words, they try to consider religion as an irrational phenomenon. But from the point of view of martyr Motahari as a Muslim thinker, the root and origin of religion is supernatural. If its purpose and goal is to appear in nature, it is for this reason that religion must be reduced to human language and understanding in order to bring man to real life. Religion is a matter with divine foundations that does not have a real existence that has gender and season. In other words, the heavenly essence of religion cannot be known based on the earthly and debatable theories of sociologists of religion; Rather, dealing with the essence of religion and then knowing and distinguishing authentic religious phenomena from non-authentic ones will be possible only through the person of religion. Therefore, the effort is to present the variable of this article, i.e., the origin of religion, by using the exploratory method and descriptive-analytical approach, with direct reference to first-hand documents and references, in a clear way and based on the foundations of Shahid Motahari. In order to achieve the desired result, by describing the data and documents, analyzing and comparing them, an attempt has been made to present a desirable and acceptable result.
  Keywords: Religion, origin of religion, Sociology of religion, Max Weber, Morteza Motahari
 • Mahmoud Keshavarz *, Amir Siahpoosh, Hossein Arjini, Ali Mohammad Naeini Pages 101-126
  The victory of the Islamic revolution and the beginning of extensive intellectual and cultural transformations in the structures of the Islamic Republic of Iran have caused regional and global powers to emerge and constantly confront the foundations of the system. Cognitive warfare is a concept that has been more effective than other battle arenas in recent years, with the aim of exploiting the secrets of the mind and heart.If we accept that the main players in this arena are elites, then benefiting from this potential in confronting the enemy is the point of attack of this approach.In this research, we seek to answer the question of what are the different spectrums of people facing the cognitive war and what effect does the role of the actors in this battle have on the type of confrontation. The method used is analytical-descriptive, and its achievement is the creation of policies that govern the confrontation system and the formation of a conceptual mechanism in the field of cognitive warfare, which results in firstly in-depth, intelligent, purposeful and superior influence at the level of society and at the next level. Vaccinating and culturally immunizing actors and society and ultimately leads to the formation of efficient and flexible coherent organizations and benefiting from the network potential of elites.
  Keywords: Cognitive warfare, spectrum of people, actors, intelligent battle, Elites
 • Raziyeh Ziaee, Nafiseh Azarbayejani *, Zahra Masaelii Pages 127-158
  Fighting arrogance is one of the important issues that the Imams (AS) have always paid attention to. Among the prominent personalities who have been pioneers in this field are Hazrat Zahra (PBUH), whose role in the fight against arrogance has been less discussed. This article seeks to prove that Hazrat Fatima (PBUH), like other Imams, has made great efforts to fight arrogance. The purpose of writing this article is to provide a special example of a militant and arrogant woman. In this research, the key role of Hazrat Zahra (PBUH) in the fight against arrogance in different periods of her life and also from the aspect of different types of anti-arrogance has been studied by descriptive-analytical method. The arrogance of Hazrat Siddiqah Tahereh (PBUH) during her fetal period through conversations with her mother and her consolation, during her childhood by accompanying and sympathizing with her father in various situations and during her youth in various ways, including helping her in battles and sermons after her death. The Holy Prophet (PBUH) has been played. In terms of various types of arrogance, although they did not have a one-on-one and armed struggle, but through behavioral struggle and soft warfare, including political sit-ins, strikes, disregard for enemies, cursing, crying, etc., and the verbal struggle of Sermons, speeches, prayers, etc. have played an active role in the society of that time.
  Keywords: Hazrat Zahra, anti-arrogance, behavioral struggle, speech struggle