یادداشت تکمیلی بر ویژگی های ریخت شناسی (Hyperaspis pseudopustulata Mulsant, 1853 (Coleoptera: Coccinellidae

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کفشدوزک Mulsant pseudopustulata Hyperaspis ،اخیرا به عنوان سیزدهمین گونه از جنس Hyperaspis در ایران گزارش شده است. به دلیل کمبود جزییات کافی در توصیفات اصلی، در این مقاله جزییات بیشتری از ویژگیهای مرفولوژیک pseudopustulata. H ،بر مبنای نمونه های جمع آوری شده از ایران براساس مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی و اندازه گیری های مورفومتریک، ارایه شد. همچنین صفات افتراقی این گونه در مقایسه با گونه های نزدیک نیز ارایه شد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
67 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2191477 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!