فهرست مطالب

 • Volume:7 Issue: 1, Mar 2021
 • تاریخ انتشار: 1399/08/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سارا سادات نژادقادری، جاماسب نوذری*، ارسطو بدویی دلفارد، وحید حسینی نوه صفحات 1-13

  خانواده Meloidae بطور معمول سخت بال پوشان تاول زا نامیده می شوند و در مناطق گرم و خشک و زیستگاه های وسیع وجود دارند. این خانواده در استان کرمان، طی سال‎های 1397-1398 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‎ها با استفاده از تور حشره‎گیری و از طریق دستی جمع‎آوری شدند. آنها با استفاده از خصوصیات مورفولوژیک، ژنیتالیا و کلیدهای شناسایی معتبر، شناسایی شدند. این بررسی فونستیک به منظور ارتقای آگاهی در مورد سوسک‎های تاول‎زا در ناحیه جنوب شرقی ایران، انجام شد. در مجموع، 30 گونه متعلق به 10 جنس از دو زیرخانواده (Meloinae و Nemognathinae) شناسایی شدند. در بین گونه‎های شناسایی شده، 22 گونه برای فون استان کرمان جدید بودند.

  کلیدواژگان: Meloidae، جنوب شرقی ایران، Meloinae، Nemognathinae، فون
 • سانتوش مازومدار*، پل هبرت، بدرول امین بویه صفحات 15-42

  دوبالان (Insecta: Diptera) پراکنش زیادی داشته و یکی از اجزای اصلی اغلب اکوسیستم ها هستند. هدف از این مطالعه، شناسایی تنوع دوبالان از طریق بارکدگذاری DNA (توالی 658 جفت باز از انتهای ′5 سیتوکروموکسیداز 1) در بنگلادش بود. نمونه ها توسط تله مالیز در پردیس دانشگاه چیتاگونگ بین آوریل 2014 تا مارس 2015 جمع آوری شدند. در این مطالعه، 36476 توالی از 38267 نمونه از دوبالان بررسی گردید و 105 گونه، 109 جنس، 54 زیرخانواده و 59 خانواده ثبت شد. از میان آنها، 79 گونه، 69 جنس، 12 زیرخانواده و 23 خانواده برای فون دوبالان بنگلادش گزارش جدید هستند. تمام گونه های گزارش شده با شماره شاخص بارکد (BINs) (پروکسی های گونه) در سامانه Barcode of Life Data System (BOLD) موجود است.

  کلیدواژگان: دوبالان، تله مالیز، بارکد DNA، بنگلادش
 • محمداصغر حسن*، ریاض حسین، سخاوت علی، نور فاطیما صفحات 43-50

  گونه اورینتال آسیایی، Saltella setigera (Diptera: Sepsidae) که قبلا براساس یک نمونه نر از منطقه شکرگره استان پنجاب پاکستان گزارش شده بود مورد بازبینی قرار گرفت. در طی نمونه برداری اخیر از قسمت های شمالی پاکستان، نمونه هایی از نر و ماده از ناحیه اسلام آباد و کشمیر آزاد جمع آوری شد که پراکنش گسترده ای از این گونه به ندرت شناخته شده را نشان می دهد و انتظار می رود در آینده از نواحی مجاور مناطق کنونی جمع آوری شود. یادداشت های پراکنش، ویژگی های کلیدی، توصیف مجدد و عکس هایی از هر دو جنس نر و ماده ارایه شده است.

  کلیدواژگان: Sepsidae، گزارش های جدید، کشمیر آزاد، پاکستان
 • محمد ایزدی زاده، علی اصغر طالبی، ویکتور کولیادا، سمیرا فراهانی، فرزانه کازرانی، علی عامری صفحات 51-58

  طی مطالعه خانواده Diapriidae در ایران، دو گونه از جنس Pantolyta Foerster, 1856 شامل Pantolyta pallida Kieffer, 1908 و Pantolyta nixoni Macek, 1993 برای اولین بار از ایران جمع آوری و شناسایی شد. کلید شناسایی گونه های جنس Pantolyta در ایران و ویژگی های شناسایی به همراه تصاویر آنها ارایه شده است. علاوه بر این، نقشه پراکنش دو گونه شناسایی شده در منطقه پالیارکتیک ارایه شده است.

  کلیدواژگان: Pantolytini، Pantolyta pallida، Pantolyta nixoni، کلید شناسایی، توصیف، پراکنش
 • علی الجهدمی، سعید الرشدی، منصور الجهدمی صفحات 59-65

  دو گونه از خانواده (Monophlebidae (Hemiptera: Coccomorpha برای اولین بار از عمان گزارش شد. دو گونه Icerya purchasi و Icerya seychellarum در شمال عمان و جبل اخضر یافت شدند، در حالی که گونه Icerya aegyptiaca در جنوب عمان و منطقه ظفار جمع آوری شد. دو گونه I. purchasi  و I. seychellarum باعث آسیب های قابل توجهی به درختان انار (Punica granatum)، گردو (Juglans regia)، کنار (Ziziphus spina)، انجیر (Ficus carica)، آکاسیا (Acacia sp) و خرزهره (Nerium oleander) می شوند. جمعیت های I. purchasi و I. seychellarum در مقایسه با گونه های خطرناک بومی، به عنوان گونه های مهاجم در نظر گرفته می شوند. این گزارش های جدید به لحاظ فراهم آوردن زمینه مطالعه برای محققان علاقه مند به بررسی در مورد این گونه ها و ارتباط آنها با گونه های مشابه و یا متعلق به سایر جنس ها که ممکن است در آینده گزارش شوند، مفید هستند.

  کلیدواژگان: Icerya purchasi، Icerya seychellarum، Icerya aegyptiaca، عمان، گزارش های جدید
 • امیر بیرانوند، شهرام حسامی*، مهدی غیبی، لیدا فکرت، اولدرخ ندود صفحات 67-73

  کفشدوزک Mulsant pseudopustulata Hyperaspis ،اخیرا به عنوان سیزدهمین گونه از جنس Hyperaspis در ایران گزارش شده است. به دلیل کمبود جزییات کافی در توصیفات اصلی، در این مقاله جزییات بیشتری از ویژگیهای مرفولوژیک pseudopustulata. H ،بر مبنای نمونه های جمع آوری شده از ایران براساس مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی و اندازه گیری های مورفومتریک، ارایه شد. همچنین صفات افتراقی این گونه در مقایسه با گونه های نزدیک نیز ارایه شد.

  کلیدواژگان: مرفولوژی، کفشدوزک، Hyperaspis، تاکسونومی، تصویر روبشی
 • ماجورا مجید، مهد مجید جمالی*، شوکت جابر میر صفحات 75-93
|
 • Sara Sadat Nezhad-Ghaderi, Jamasb Nozari*, Arastoo Badoei Dalfard, Vahdi Hosseini Naveh Pages 1-13

  The family Meloidae Gyllenhaal‎, 1810 (Coleoptera), commonly known as blister beetles, exist in warm, dry, and vast habitats. This family was studied in Kerman province of Iran during 2018–2019. The specimens were collected using sweeping net and via hand-catch. They were identified by the morphological characters, genitalia, and acceptable identification keys. To improve the knowledge of the Meloidae species of southeastern Iran, faunistic investigations on blister beetles of this region were carried out. Totally, 30 species belonging to 10 genera from two subfamilies (Meloinae and Nemognathinae) were identified. Among the identified specimens, 22 species were new for fauna of Kerman province.

  Keywords: Meloidae, Southeastern Iran, Meloinae, Nemognathinae, Fauna
 • Santosh Mazumdar*, Paul D.N. Hebert, Badrul Amin Bhuiya Pages 15-42

  True flies (Insecta: Diptera) are widely distributed and the key components in most ecosystems. The objective of this study was to identify the true flies’ diversity through DNA barcoding technique (658 bp sequence from the 5′-end of cytochromeoxidase I) in Bangladesh. Specimens were collected by a Malaise trap at Chittagong University Campus between April 2014 and March 2015. In this study, we examined 36476 sequences of 38267 true flies, and resulted 105 species, 109 genera, 54 subfamilies and 59 families. Among them 79 species, 69 genera, 12 subfamilies and 23 families are new country records. All the specimen records with the Barcode Index Numbers (BINs) (the species proxies), are available on the Barcode of Life Data System (BOLD).

  Keywords: Diptera, Malaise trap, DNA barcode, Bangladesh
 • Muhammad Asghar Hassan*, Riaz Hussain, Sakhawat Ali, Noor Fatima Pages 43-50

  The Oriental Asian species, Saltella setigera (Diptera: Sepsidae), that previously recorded based on a single male specimen from Shakargarh, Punjab province of Pakistan, is revised. During our recent collection from the Northern parts of Pakistan, both male and female specimens have been collected from Islamabad Capital Territory and Azad Kashmir, shows the wide distribution of this rarely known species and may expect to identify from other areas adjoining to these collection sites in future. The distributional notes, key characters, re-description, and detail photographs of both sexes are provided.

  Keywords: Sepsidae, new records, Azad Kashmir, Pakistan
 • Mohammad Izadizadeh, Ali Asghar Talebi*, Victor Kolyada, Samira Farahani, Farzaneh Kazerani, Ali Ameri Pages 51-58

  During our studies on the family Diapriidae, two species of the genus Pantolyta Foerster, 1856 were collected and identified for the first time from Iran: Pantolyta pallida Kieffer, 1908 and Pantolyta nixoni Macek, 1993. A key to the Iranian species of the genus Pantolyta and diagnostic characters for both newly recorded species are provided along with illustrations. In addition, distribution map of the two species in the Palaearctic region is presented.

  Keywords: Pantolytini, Pantolyta pallida, Pantolyta nixoni, key, description, distribution
 • Ali A. Al-Jahdhami*, Said Al-Rashdi, Mansoor Al-Jahdhami Pages 59-65

  Two species of the family Monophlebidae (Hemiptera: Coccomorpha) are recorded for the first time in Oman. Icerya purchasi and Icerya seychellarum are occurred in northern Oman in Al-Jabel Al Akhdher while Icerya aegyptiaca is occurred in South Oman in Dhofar. Icerya purchasi and I. seychellarum are caused considerable damage on Punica granatum, Juglans regia, Ziziphus spina, Ficus carica, Acacia sp and Nerium oleander. The populations of the I. purchasi and I. seychellarum were considered to be exotic pests rather than aggressive native pest. These new records will be useful in the future as it could establish a solid area for researchers who will be interested to know about this species or the relation between these species with other species either from same species type or different species from other genera that could be reported in the future.

  Keywords: Icerya purchasi, Icerya seychellarum, Icerya aegyptiaca, Oman, new records
 • Amir Biranvand, Shahram Hesami*, Mehdi Gheibi, Lida Fekrat, Oldřich Nedvěd Pages 67-73

  The ladybird Hyperaspis pseudopustulata Mulsant, 1853 was recently reported as the 13th species of the genus Hyperaspis of Iran. Because of the lack of sufficient details in the original description, here we provide more details of morphological features by the help of electron microscope and quantitative morphometric measurements of Iranian H. pseudopustulata. The differential characters of the species in comparison with other close species are presented.

  Keywords: morphology, ladybird, Hyperaspis, taxonomy, SEM
 • Mahjoora Majeed, Mohd Majid Jamali*, Shafqat Jabbar Mir Pages 75-93

  The Indian species of Entedon Dalman (Hymenoptera: Eulophidae: Entedoninae) are reviewed. The review includes seven species, of which E. shivalikensis Majeed & Jamali sp. nov., E. dehradunensis Majeed & Jamali sp. nov. are described and illustrated. Entedon thoubalensis (Chisti & Shafee, 1983), E. gunturensis (Shafee & Rizvi, 1985), and E. longicorpus (Khan & Shafee, 1982) are redescibed and diagnostic characters are presented for two species: E. punctiscapus Thomson, 1878, E. pempheridis Ferrière, 1930. An identification key to Indian species of the genus Entedon is also provided.

  Keywords: Hymenoptera, Entedoninae, parasitoid, new species, new record
 • Jalil Alavi * Pages 95-107

  Two species, Thrips golili sp. nov. and Thrips silybum sp. nov. are described from flowering plants of northeastern Iran. The color forms of T. golili sp. nov. are discussed. Thrips apicatus Priesner is reported for the first time from Kish Island in the Persian Gulf. Published record as of T. coloratus Schmutz and T. juniperinus Linnaeus from Iran are not confirmed and description of T. alavii Mirab-balou, Tong & Chen is considered doubtful here. The checklist of Iranian Thrips is updated to contain 37 species.

  Keywords: Thrips, new species, northeast of Iran, checklist