آسیب شناسی معرفت تاریخی از دیدگاه نهج البلاغه

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
دستیابی به معرفت صحیح تاریخی و به کارگیری آن در صحنه حیات فردی و اجتماعی بشر، نیازمند شناخت و از میان برداشتن آسیب‏ها و خطراتی است که درس‏آموزی تاریخ و مفیدبودن آن را با تهدید مواجه می‏ سازد. حضرت علی(ع) در نهج‏ البلاغه بارها به موضوع تاریخ پرداخته است. ایشان پس ازآنکه در مواضع متعددی معرفت تاریخی را ممکن می ‏داند و آن را ضروری و مهم می ‏شمارد، موانع و آسیب‏ های فهم تاریخی را معرفی و مخاطبین خویش را از آن برحذر داشته است. این آسیب‏ ها در سه محور کلی بروز می‏ کند. عدم توجه به قانونمندی تاریخ آسیبی است که موجب می‏ شود تاریخ، صرفا به دانشی بیهوده و منحصر در گذشته تبدیل شود. آسیب دیگر، بی‏ توجهی به ملاک ‏های صحیح در نقد تاریخ است. اتکا به نقاط تاریک و مجهول تاریخ، عدم تفکیک منافع و مضرات تاریخ و اصرار بر وجوه غیرمفید تاریخ ازجمله آسیب‏ هایی است که در این زمینه بروز می ‏یابد. سومین آسیبی که گریبان گیر معرفت تاریخی می ‏شود، غفلت از درس های تاریخ و به کارنبستن آن در عمل است. توقف در مرحله مطالعه و تبیین معرفت تاریخی و تدارک ‏ندیدن سازوکاری برای پیاده سازی محصول معرفت تاریخی‏‏ در رفتار فردی و جمعی انسان، جدی ‏ترین آسیبی است که در مسیر کسب معرفت تاریخی ظهور می‏ یابد. پژوهش حاضر با بهره‏ گیری از منابع کتابخانه‏ ای و با روشی توصیفی تحلیلی، آسیب‏ های معرفت تاریخی که در سخنان علی(ع) در نهج ‏البلاغه تبلور یافته را احصاء و مورد تحلیل و تبیین قرار داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2197321 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!