بررسی نقش متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان‏ های عمومی ارائه‏ کننده خدمات شهری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در شهرداری‏ها، به‏عنوان سازمان‏های ارایه‏دهنده خدمات عمومی به شهروندان، نیروی انسانی مهم‏ترین سرمایهسازمان محسوب می‏شود و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب‏تری داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا،و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی نقش برخی متغیرهای میانجی و تعدیلگر مهمی است که می‏توانند بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان‏های عمومی ارایه‏کننده خدمات شهری تاثیرگذار باشند. به‏طور خاص، در این مطالعه تاثیر تحقق قرارداد روان‏شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک‏شده و نقش تعدیلگر درهم‏تنیدگی شغلی در کارکنان شهرداری تهران بررسی شده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده‏ها از نوع توصیفی-پیمایشی است. با بهره‏گیری از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده، 291 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 6 تهران به‏عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‏های جمع‏آوری‏شده با روش مدل معادلات ساختاری و رگرسیون سلسله‏مراتبی تحلیل شد. نتایج تحلیل داده‏ها نشان داد تحقق قرارداد روان‏شناختی بر حمایت سازمانی ادراک‏شده و رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، اثر مثبت و معنادار حمایت سازمانی ادراک‏شده نیز بر رفتار شهروندی سازمانی تایید شد. به علاوه، دیگر یافته‏های این مطالعه نشان داد حمایت سازمانی ادراک‏شده در رابطه میان تحقق قرارداد روان‏شناختی و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی و درهم‏تنیدگی شغلی در رابطه میان حمایت سازمانی ادراک‏شده و رفتار شهروندی سازمانی نقش تعدیلگر مثبت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1475 -1492
لینک کوتاه:
magiran.com/p2212637 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.