چیستی معرفت، منابع و ارزش گذاری آن در کلام امام علی -علیه السلام-

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

معرفت و شناخت از مفاهیم بدیهی و غیرقابل تعریف است. معرفت نزد امیرمومنان علیه السلام امری ممکن و مطلوب است و علم حد نهایی تمامی فضیلت هاست و انسان در تمام کارهای خویش نیازمند معرفت است. کاوش در کلمات امیرمومنان علیه السلام در مصادری چون نهج البلاغه و غرر الحکم پژوهشگر را به واژه های جانشین و هم نشین با علم و معرفت، رهنمون می سازد. از منظر امیرمومنان علیه السلام نه تنها معرفت ممکن است بلکه می توان به درجات مختلفی از معرفت، با ابزارهای متفاوت معرفتی دست یافت. بدین روی در نگاه امیرمومنان علیه السلام امکان معرفت ثابت و فراتر از امور مادی است و از طرق مختلفی چون حس، عقل، شهود و... حاصل می شود. نوشته حاضر با روش کتابخانه ای می کوشد با رویکرد تحلیلی با نگاهی به فرمایشات امیرمومنان علیه السلام  بخشی از مهم ترین مباحث معرفت شناسی را از دریچه سخنان آن امام همام مورد کاوش قرار دهد. از این رو پس از تعریف معرفت، به بررسی امکان معرفت و انواع آن پرداخته شده، سپس از منابع معرفت و ارزش معرفتی آنها سخن گفته ایم.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2244900 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!