اثرتزریق ویتامین دی (کوله کلسیفرول) در نزدیکی زایش بر مقادیر برخی از شاخص های ایمنی و استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری در دوره انتقال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعات جدید به نقش ویتامین D به عنوان عامل بازدارنده و حتی درمانگر در بیماری های خودایمن، سرطان و دیابت تیپ یک و دوپرداخته است. در گاو شیری بیشتر مطالعات گذشته معطوف به نقش ویتامین D در متابولیسم کلسیم بوده و دانش ما درباره اثر ویتامین D در تنظیم ایمنی و کاهش استرس اکسیداتیو خصوصا در دوره انتقال ناچیز است. دراین مطالعه فرضیه این است که تزریق ویتامین D3  موجب بالا رفتن میزان ویتامین D در سرم می شود و به دنبال آن تنظیم مناسب ایمنی موجب کاهش فعالیت سایتوکاین های آغازگر التهاب شده و نهایتا موجب مدیریت استرس اکسیداتیو در دوره انتقال می شود. مطالعه در یک فارم تجاری با 1500 راس دوشا در استان تهران انجام شد. 24 گاو چند شکم زایش به صورت اتفاقی در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. در گروه مداخله 12 گاو تک دوز هشت میلیون واحد ویتامین D3 را به صورت عضلانی ودر گروه شاهد 12 گاو نمایه (آب مقطر) دو تا هشت روز مانده به زمان زایش دریافت کردند. نمونه های خونی در 21 و 7 روز مانده به زایش و در روزهای 1،3،7،15 و30 بعد از زایش اخذ شد. مقادیر25(OH)D ، TNF-α، INF-γ، هاپتوگلوبین، IL-6 ، FRAP، GPx، SOD  وhemolysate GPx  اندازه گیری شد. نتیجه نشان داد که تزریق ویتامین D3 در گروه مداخله اثر معنی داری روی مقادیر hemolysate GPx  و IL-6دارد. به نظر ویتامین D سبب افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی شده است. مطالعات بیشتری در جهت نشان دادن اثر تنظیم کنندگی ایمنی ویتامین D باید انجام شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
25 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2246087 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!