توظیف الرموز الدلالیه فی مسرحیه «الفیل یا ملک الزمان» لسعدالله ونوس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

إن سعدالله ونوس کمبدع مسرحی، عایش الهزیمه، واصبح یحمل هما فکریا وثقافیا فهو واع باهدافه وتطلعاته، فمسرحه هو مسرح الالتزام، الالتزام بالوطن وهمومه وهو یفحص فی مسرحیاته قضایا المجتمع والشعب، منها العلاقه القمعیه بین السلطه والشعب، ومن هذه المسرحیات، هی مسرحیه (الفیل یا ملک الزمان) التی یدرس فیها قضیه الوحده والوعی الجماعی بشکل رمزی کی لا تکون منحصره فی عصر او دوله. تهدف هذه الدراسه إلی الکشف عن تجلیات الرمز وطبیعه هذه الرموز، وسبب توظیفها، ومدی اندماجها فی مسرحیه (الفیل یا ملک الزمان) خلال المنهج الاجتماعی. ویعتقد سعدالله ونوس، بان المجتمع الذی لا یطالب حقوقه من الحکام ویکون متخاذلا ومنهزما امام قدرته وظلمه فی جمیع الامور، یصبح هذا التخاذل والتمیع مقدمه ورخصه لظلم الحکام اکثر فاکثر وینسی الحاکم والمسوول وظایفه إزاء الشعب ولا یولد من الشعب المتخاذل، الثوروی المتعالی الذی یثبت علی عقیدته وهدفه.

زبان:
عربی
صفحات:
57 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2252633 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!