بررسی خرابی پیشرونده در خرپاهای دهانه بزرگ با استفاده از روش المان محدود

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در سالهای اخیر با افزایش فعالیت های تروریستی در ساختمانهای مهم محافظت کردن از جان ساکنین و ایجاد ایمنی در هنگام وقوع این قبیل پدیده ها اهمیت خاصی پیدا کرده است. خرابی پیش رونده می تواند در اثر عوامل طبیعی و یا انسانی رخ دهد.این پدیده زمانی اتفاق می افتد که خرابی یک عضو سازه ای منجر به خرابی بخش قابل توجهی از سازه و یا حتی کل سازه گردد. خطرات احتمالی و بارهای غیر عادی که می تواند موجب خرابی پیشرونده شود شامل برخورد هواپیما، خطای طراحی یا ساخت، آتش سوزی، انفجار گازها، اضافه بار تصادفی، تصادف وسایل نقلیه، انفجار بمب ها و غیره می باشند. پس از حوادث تروریستی صورت گرفته در سالهای گذشته که در آنها تعداد کشته ها نه بدلیل انفجار وارده به سازه ، بلکه به دلیل اثرات تخریب پیشرونده بر سازه بود، تحقیقات و مطالعات گسترده ای به منظور یافتن راهکارهایی برای مقابله با این رویداد انجام شد و دو راه طراحی غیر مستقیم و طراحی مستقیم پیشنهاد شد. در این مقاله خرپاهای پرات و هاو و ویرندیل برای دهانه های 02 ،02و 02 متری در نظر گرفته شده است و مطابق آیین نامه AISC2010 و ویرایش چهارم آیین نامه 0022 بارگذاری و طراحی شده اند. سپس با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس مدلسازی شده و سعی شده حالت ترکیبی برای مدل های ساخته شده پیدا شود که بتوان از نظر انتقال بار و مقاومت در برابر خرابی پیشرونده عملکرد مطلوبی داشته باشد. که در واقع روش فوق با اجزاء محدود یک نوع تحلیل مستقیم است.

زبان:
فارسی
صفحات:
34 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2255736 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.