بررسی میزان تغییرات آلاینده های هوا در دوره انتشار ویروس کووید-19 در ایران با استفاده از اطلاعات ماهواره سنتینل5

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از چالش های اقتصادی که کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند، هزینه های صرف شده برای مقابله با آلودگی هوا و بهبود کیفیت آن است. از طرف دیگر علاوه بر هزینه، سلامتی افراد جامعه و بیماری های موجود نیز ارتباط مستقیمی با کیفیت هوا دارند. از این رو بررسی و تحلیل تغییرات آلاینده های هوا شامل دی اکسید نیتروژن، مونوکسید کربن و ازن می تواند اطلاعات ارزشمندی برای تحلیل کیفیت هوا در اختیار متخصصین قرار دهد. وجود سنجنده های با قدرت تفکیک مکانی بالا به منظور مطالعه کاربردهای متنوع، متخصصین این حوزه را قادر به مطالعه اغلب پدیده های محیطی کرده است. در پژوهش حاضر تغییرات زمانی و مکانی میزان آلاینده های جوی با استفاده از داده های ماهواره سنتینل-5 در فروردین ماه 1399 همزمان با انتشار ویروس کووید-19 برای کشور ایران تعیین شده و با مقادیر دوره مشابه در سال 98 مقایسه شده است. انتشار ویروس کووید-19 در این بازه، پیامدهای متنوعی داشت که منجر به کاهش فعالیت کارخانه ها و همچنین کاهش تردد وسایل نقلیه گردید. در این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر عوامل مذکور، تغییرات زمانی و توزیع مکانی آلاینده هایی نظیر هواویزها، دی اکسید نیتروژن، مونوکسید کربن و ازن در فاصله بین این دو زمان تجزیه و تحلیل شدند. نتایج کمی و کیفی، نشان دهنده بهبود کیفیت هوا در فروردین 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، میزان غلظت دی اکسید نیتروژن کل ستون جو و دی اکسید نیتروژن موجود در وردسپهر که ارتباط مستقیمی با حمل و نقل و فعالیت های انسانی دارد، کاهش یافته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2260912 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!