بررسی تاثیر استفاده از آفت کش های جدید و مرسوم بر کنترل و پاسخ فیزیولوژیک ملخ مراکشی در منطقه شمال استان گلستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی پاسخ فیزیولوژیک ملخ مراکشی به آفتکش های مرسوم در منطقه شمال استان گلستان می باشد که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا درآمد. سموم مورد استفاده شامل مالاتیون 57% EC با دزهای 500 و 1000 سی سی در هکتار، دلتامترین 5/2% EC با دزهای 200 و 500 سی سی در هکتار و لامبدا سی هالوترین با دز های 100، 150 و 200 سی سی در هکتار می باشند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین های اثر سموم نشان داد که بیش ترین تعداد    پوره های تلف شده در استفاده از سم لامبدا سی هالوترین 200 و 150 سی سی در هکتار و کم ترین آن در استفاده از سم مالاتیون با دز 500 سی سی در هکتار مشاهده گردید. با توجه به تلفات پوره ی ملخ در بین تیمارهای مختلف، می توان عنوان کرد که این سم قابل توصیه در منطقه گنبدکاووس بوده و سم مالاتیون با توجه به کم ترین میزان تلفات، قابل توصیه در این منطقه نمی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
177 تا 186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2264995 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!