طراحی، اجرا، ارزشیابی و باز طراحی نظام حمایت دانشجویی همتا محور (منتورینگ، تیکتینگ، ارزشیابی تکوینی و توانمندسازی و مدیریت محتوا) در آموزش و اجرای آن در قالب سامانه آکادمیک درون دانشگاهی "سپند" (سامانه پشتیبانی نتورک دانشجویی) در بحران کووید 19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به دنبال شیوع بیماری کووید 19، آموزش حضوری به آموزش مجازی تبدیل گردید. ایجاد فاصله بین دانشجویان و مراکز آموزشی و عدم تعامل دانشجویان با اساتید و همتایان جهت رفع نیازهای آموزشی، لزوم ایجاد یک سیستم حمایت دانشجویی را بیش از پیش نشان می دهد. لذا برآن شدیم مطالعه ای با هدف طراحی، اجرا، ارزشیابی و باز طراحی نظام حمایت دانشجویی همتا محور (منتورینگ، تیکتینگ، ارزشیابی تکوینی و توانمندسازی و مدیریت محتوا) در آموزش و اجرای آن در قالب سامانه آکادمیک درون دانشگاهی "سپند" (سامانه پشتیبانی نتورک دانشجویی) در بحران کووید 19 را انجام دهیم. پس از تحلیل موقعیت و رسم مدل SWOT، نظام پیشنهادی توسط کارگروه طراحی طراحی گردید و سپس از طریق مصاحبه معتبرسازی نظام توسط خبرگان صورت گرفت و مدل در چهار محور اجرا گردید و حهت سنجش رضایتمندی دانشجویان از نظام، پرسشنامه پژوهشگر ساخته به صورت الکترونیک در اختیار آنان قرار گرفت. نتایج اولیه حاکی از رضایت دانشجویان از این سیستم حمایت دانشجویی بود. سامانه پس از تایید شورای آموزشی مجازی در دسترس تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز قرار گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
594 تا 597
لینک کوتاه:
magiran.com/p2274819 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!