تعیین اپیدمیولوژیک موارد اسهال خونی با استفاده از سیستم ساماندهی جغرافیایی (GIS) در شهرستان های جنوبی استان کرمان از سال 1394 تا پایان سال 1397

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

اسهال خونی یک بیماری عفونی دستگاه گوارش است که توسط تماس مستقیم یا غیرمستقیم با افراد آلوده و از طریق مدفوعی-دهانی منتقل می شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین اپیدمیولوژیک موارد اسهال خونی در شهرستان های جنوبی استان کرمان است.

روش ها: 

در این مطالعه مقطعی داده های همه بیماران مبتلا به اسهال خونی در شهرستان های جنوبی استان کرمان از سال 1394 تا پایان سال 1397 (1949 نفر) با استفاده از چک لیست و بر اساس متغیرهای از پیش تعیین شده جمع آوری گردید. این داده ها از نرم افزار ثبت بیماری اسهال خونی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دریافت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 23 انجام و نقشه پراکندگی جفرافیایی بیماری با نرم افزار GIS ترسیم شد.

یافته ها:

 طی سالهای 94 تا 97 به تدریج فراوانی بیماران در گروه سنی کمتر از یک سال کاهش یافته بود و در گروه 1 تا 4 سال روند افزایشی وجود داشت. میزان موارد اسهال خونی در منطقه فاریاب روند کاهشی و در منطقه قلعه گنج روند افزایشی داشت و در سایر مناطق تفاوت بارزی مشاهده نشد. نتایج نشان داد که در سالهای 94، 95، 96 و 97 به ترتیب 6/1، 13/7، 16/9 و 23 درصد از بیماران مورد بررسی بستری و 0/2، 0/4، 1/5 و 0/5 درصد از بیماران مورد بررسی فوت شده اند.

نتیجه گیری:

 موارد اسهال خونی در شهرستان های جنوبی استان کرمان خصوصیات اپیدمیولوژیک منحصر به فردی دارند که با سایر مطالعات متفاوت بوده و نشان دهنده نیاز بیشتر به بررسی دقیق تر جهت شناخت علل این تفاوت و برنامه ریزی های پیشگیرانه و درمانی خاص متناسب با این منطقه از کشور است.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2276407 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!