مقایسه دارو های ضدالتهابی استروئیدی و غیراستروئیدی به عنوان درمان کمکی در پنومونی گوساله گاوشیری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه مطالعه

بیماری های دستگاه ‎تنفسی از مهم ترین بیماری‎ های منجر به بروز خسارت اقتصادی در صنعت دامپروری می باشند.

هدف

اثرات کمک درمانی دارو های ضد التهابی استروییدی و غیر استروییدی در پنومونی گوساله گاو شیری مورد بررسی قرار گرفت.

روش‎ کار:

 این مطالعه بر روی 40 راس گوساله با محدوده سنی سه تا شش ماه، مبتلا به پنومونی در گاوداری های اطراف مشهد انجام شده است. در این مطالعه گوساله ها بر اساس وجود نشانه های بالینی چون ترشحات بینی، درجه حرارت مقعدی، سرفه، وضعیت چشم ها و گوش ها درجه بندی شدند. درضمن شرط اساسی ورود گوساله ها به این مطالعه، عدم وجود سابقه ابتلا به هرگونه بیماری بود. همچنین در انتخاب و گروه بندی تیماران برمبنای مشابهت سنی و جنسی و شدت ابتلا به بیماری لحاظ گردید. این گوساله ها در چهار گروه درمانی قرار گرفتند. هر چهار گروه با آنتی بیوتیک فلورفنیکل درمان شدند. همچنین به‎عنوان درمان کمکی به گروه اول دگزامتازون، به گروه دوم دگزافنیل (دگزامتازون+فنیل بوتازون)، به گروه سوم فنیل بوتازون و به گروه چهارم آب مقطر تزریق شد. ارزیابی آزمایشگاهی با آزمایش خون کامل (CBC)، اندازه گیری فیبرینوژن، پروتئین تام، هاپتوگلوبین و آلبومین بر روی نمونه های خون قبل و بعد درمان صورت گرفت. برای واکاوی آماری از آزمون های Repeated measures وPaired t test استفاده شد.

نتایج

نتایج واکاوی آماری نشان داد که درجه حرارت، تعداد ضربان قلب و تنفس، فیبرینوژن و پروتئین تام، MCV،MCHC ، تعداد لنفوسیت و نسبت های N/L (نسبت نوتروفیل به لنفوسیت) و TP-Fib/Fib به طور معنی داری در طول زمان دو نمونه گیری تغییر کرده اند، ولی در بین گروه های درمانی اختلاف معنی داری وجود نداشت. تنها در فاکتور PCV و نسبت TP-Fib/Fib در بین گروه ها تفاوت معنی دار وجود داشت.

نتیجه گیری نهایی:

 نتایج نشان می دهد که استفاده از داروی ضدالتهاب در کنار آنتی بیوتیک نسبت به زمانی که آنتی بیوتیک به تنهایی استفاده می شود تاثیر معنی داری در درمان گوساله های مبتلا به پنومونی گوساله گاو شیری ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
52 تا 61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2283431 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!