اندازه گیری فلزات در زعفران ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر اندازه گیری فلزات موجود در نمونه های زعفران جمع آوری شده از هفت نقطه در سطح استان خراسان رضوی را گزارش می کند. استان خراسان رضوی بزرگترین تولید کننده زعفران در ایران است و بیشتر از 95% تولید جهانی این ادویه ، در ایران تولید می شود. با افزایش آلودگی های محیطی، زعفران به انواع آلاینده های آلی و غیرآلی مانند فلزات سنگین آلوده می شود. به منظور برآورد مقدار فلزات زعفران، 21 نمونه زعفران در فصل گلدهی سال1397، جمع آوری و مقدار فلزات آنها اندازه گیری شد. غلظت عناصر میکرو شامل روی، آهن، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، و منگنز و فلزات سنگین شامل مس، سرب، کادمیم و کروم در نمونه های زعفران در سه مزرعه از هر شهرستان با دستگاه جذب اتمی مجهز به شعله و کوره تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. این تحقیق نشان داد کلاله های جمع شده زعفران حاوی طیف وسیعی از مواد معدنی و فلزات سنگین با رنج غلظتی مختلف هستند. طبق نتایج به دست آمده پتاسیم فراوان ترین عنصر و کادمیم کمترین عنصر موجود در زعفران است. این نتایج، استفاده از کودهای آلی به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی برای کاهش غلظت فلزات سنگین به عنوان یک مدیریت زیست محیطی بسیارمطلوب را پیشنهاد می دهد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
79 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2285365 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!