بازخوانی صفات خبریه از دیدگاه سلفیه جهادی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
صفات خبریه یکی از مهمترین و شاید چالشی ترین مباحث کلامی در سلفیه به شمار می رود که چگونگی انتساب این صفات به خداوند، موجب دیدگاه هایی چون تجسیم و تشبیه و تعطیل و توقف شده است، سلفیه جهادی که اصطلاحی نو به شمار می رود و همواره تلفیقی از میان سلفیان رادیکالی است، این سوال به وجود می آید که آیا آنها نیز همچون دیگر سلفی ها در صفات خبریه پیرو ابن تیمیه حرانی اند و تعابیری چون بلاکیف و بلاتعطیل و سوال عنه بدعه و...را دارند؟ در این نوشتار با بررسی و ریشه یابی روش شناسی سلفیه جهادی و خاستگاه آنها در مورد ظواهر الفاظ به این نتیجه رسیده که برخی از سلفیه جهادی که متاثر از ابن تیمیه اند، در روش شناسی ظاهرگرای اند و در باب صفات خبری همان تعابیر وی چون بلاکیف، بلاتعطیل، سوال عنه بدعه و... را دارند اما برخی دیگر از سلفیه جهادی که متاثر از سید قطبند، به خاطر مشی عقل گرایی آنها، در باب صفات خبریه قایل به تاویل مجازند.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2293131 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!