توحیدمداری معرفت بنیاد و استکبارستیزی بصیرت محور روح حاکم بر بیانیه گام دوم

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شعارهای آرمانی و اصیل انقلاب اسلامی برگرفته از اهداف متعالی بعثت انبیای عظام الهی و به مثابه روح انقلاب است و هرگونه خلل در باور به معنا و محتوای شعارهای انقلاب و هرگونه قصور و کوتاهی در تحقق بخشیدن به حقیقت آن ها، انقلاب را گرفتار رکود و استحاله می کند؛ لذا نسبت سنجی مستمر اوضاع واحوال جامعه انقلابی با شعارهای اصلی انقلاب و انجام اقدامات مقتضی، حیات روح انقلاب و پویایی آن را تامین می کند. این قلم که مقال را ناظر به مبانی، منظور کرده است، دو شعار «الله اکبر» و «لا اله الا الله» را بنیادی ترین آموزه های الهام بخش انقلاب اسلامی و در تضاد آشکار با هرگونه شرک و استکبار انگاشته و برخی مفاهیم محوری بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را بر پایه آن تحلیل می کند. شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه پیشینه، عزت، عظمت، خودباوری و استقلال و تحولات دنیای اسلام و در نتیجه، بر هم خوردن موازنه قدرت به سود مستضعفان و مظلومان ناشی از التزام به این آموزه های اصیل توحیدی است. نگاه به چگونگی خصومت ورزی دشمنان که ایمان، اعتقادات و مقدسات الهام بخش انقلاب را نشانه رفته اند، موید این نظر است. از این منظر، بیانیه گام دوم همگان را به توحیدمداری معرفت بنیاد و استکبارستیزی بصیرت محور توجه می دهد و با کاوشی در گذشته انقلاب، چراغ راهی برای پیشرفت قدرتمندانه آن در آینده در اختیار می گذارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2327719 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!