تاثیر اهتمام مطلوب مدیریت محیط زیست، کنترل کیفیت و بهداشت کارکنان بر بحران مالی و عملکرد با تاکید بر نقش مدیریت دولتی (مطالعه موردی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مدیران باید علاوه بر مدیریت منافع و حقوق سازمان خود، در تامین رفاه، آسایش، نیازها و منافع مردم جامعه نیز به عنوان یک موضوع اخلاقی نقش داشته باشند. از طرف دیگر، تصمیمات و رفتارهای مدیریتی نباید منجر به آسیب، زیان یا خسارت به جامعه و افراد آن شود. هدف از این مطالعه بررسی نقش اخذ گواهینامه های بین المللی (مدیریت محیط زیست، کنترل کیفیت و بهداشت کارکنان) بر ریسک بحران مالی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت دولتی می باشد. از جنبه نوآوری این تحقیق می ‎توان گفت که هیچ تحقیقی در مورد تحلیل مالی اخذ گواهینامه های بین المللی شرکت های بورسی در ایران انجام نشده است. برای این منظور، 1155 مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ده ساله مورد بررسی قرار گرفتند. از آنالیز رگرسیون چندگانه معنادار برای تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار ایویوز استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین اخذ گواهینامه های بین المللی شرکت و بازده سهام رابطه وجود دارد و این رابطه با مدیریت دولتی شرکت تغییر مثبت می ‎کند اما اخذ گواهینامه های بین المللی برای بحران مالی شرکت ها تاثیر ندارد

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2350777 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!