الإستراتیجیه القرآنیه لتحکیم المقاومه الإسلامیه «الجهاد الکبیر فی الآیه 52 من سوره الفرقان نموذجا»

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

اصبحت (المقاومه الإسلامیه) الیوم بوصفها کلمه مفتاحیه کثیره التداول فی مجال المفاهیم السیاسیه والاجتماعیه والاقتصادیه... کلمه السر لجمیع الشعوب المسلمه فی منطقه غرب آسیا]الشرق الاوسط[. ومن حیث إن مفهوم المقاومه الإسلامیه شانه شان ای مفهوم إسلامی آخر تعود جذوره إلی القرآن الکریم وسنه النبی الاکرم|، فإنه یستحث الباحثین فی حقول العلوم القرآنیه والحدیثیه؛ لکی یخطو خطوه متقدمه علی طریق استیلاد مضامین جدیده حول موضوع المقاومه الإسلامیه عبر مراجعه استقصاییه دقیقه للکتاب والسنه وإثراء رصیدها اللغوی.
من بین القضایا المطروحه فی موضوع المقاومه الإسلامیه، الاستراتیجیات الموصله إلیها. هذه الورقه بصدد الإجابه عن السوال المطروح: ما الاستراتیجیه التی یرسمها لنا القرآن الکریم والثقافه الإسلامیه للمقاومه والصمود بوجه هیمنه المستکبرین واطماع الاعداء؟ للإجابه عن السوال عمدت الورقه إلی تحلیل مضمون الآیه الکریمه(52) من سوره الفرقان المبارکه، وطرحت مصطلح (الجهاد الکبیر) کداله مرکزیه فی مفهوم مواجهه هیمنه الاعداء واطماعهم؛ لتستنتج ان اهم استراتیجیه قرآنیه فی إطار التحقق العینی للمقاومه فی مقابل اعداء الإسلام هی استراتیجیه (الجهاد الکبیر)، وقد اثبت تمسک المسلمین بهذه الاستراتیجیه فی صدر الإسلام وفی القرون التالیه، وکذلک فی العصر الراهن، خصوصا فی العقود الاخیره نجاحها الباهر فی المیدان.
فی ختام الورقه تم التاکید علی بعض ینبغیات تعزیز المقاومه وتقنینها فی ضوء الآثار والبرکات الجمه للمقاومه الإسلامیه فی العقود الاخیره، والتی استطاعت ان تحیی الثقه العامه والامل بالمستقبل فی قلوب شریحه واسعه من المسلمین، لتصبح بمثابه ثروه اجتماعیه ودینیه عظیمه.

زبان:
عربی
در صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2354813 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!