نگرشی جدید بر کارکرد های ویتامین دی در گاوهای شیری: نقش های غیر کلاسیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله مروری در باره اهمیت ویتامین دی در صنعت پرورش گاو شیری، نقش آن در رفاه حیوان و پیشگیری از بیماریها بحث شده است. باید به این نکته توجه داشت که در ورای نفش ویتامین دی در تنظیم تعادل کلسیم و فسفسر، این ویتامین اثرات غیر کلاسیک دیگری نیز دارد و به عنوان تنظیم کننده سیستم ایمنی و آنتی اکسیدان عمل می کند. گاوها ویتامین دی را طریق ساخت در پوست و یا خوردن قارچهای موجود در علوفه دریافت می کنند. کمبود ویتامین دی در گاو نادر است، اما امروزه با متداول شدن سیستمهای پرورش بسته و دور بودن از تابش نور خورشید و نیز جنبه های دیگر عملکرد این ویتامین اهمیت یافته است. بنابراین، بر اساس توصیه NRC جهت حفظ مقادیر این ویتامین در محدوده 20 تا 50 نانوگرم در میلی لیتر سرم خون نیاز به تجویز 21000 واحد در روز می باشد. به علاوه بر اساس نقش این ویتامین در تنظیم ایمنی و آنتی اکسیدانی به نظر می رسد که توصیه های قبلی برای اعمال حداکثر تاثیر این ویتامین از جنبه های جدید کافی نباشد. مسمومیت با ویتامین دی می تواند به علت دریافت زیاد و یا چرای طولانی در مراتعی که واجد متابولیتهای دیتامین دی هستند ایجاد شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2378275 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!