بایدهای اخلاقی سه‏ گانه در فرایند مشاوره از چشم‏ انداز آموزه ‏های اسلامی و دانش روان شناسی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
رعایت هنجارهای اخلاقی از مهم‏ترین عوامل مصونیت ‏بخش فرایند مشاوره است. برخی از بایدها و اصول اخلاقی به دلیل نقش سازنده و اساسی که در فرایند مشاوره دارند در اولویت بوده و رعایت آن‏ها باعث ایجاد اعتماد در مراجع و باعث افزایش موفقیت در فرایند مشاوره می‏شود. پژوهش پیش رو با هدف تبیین مهم‏ترین بایدهای اخلاقی در فرایند مشاوره انجام شده است. سوال اساسی این است که مهم‏ترین بایدهای اخلاقی در فرایند مشاوره چیست و چه فوایدی دارد؟ در پژوهش حاضر از روش توصیفی تحلیلی و اجتهادی بهره گرفته شده و آموزه‏ های اخلاقی سه ‏گانه که می‏تواند نقش سازنده و مهمی در فرایند مشاوره داشته باشد، بررسی شده است. با بررسی اصول اخلاقی قابل استنباط از آموزه ‏های اسلامی در فرایند مشاوره، می‏توان ادعا کرد که برخی از اصول اخلاقی نقش بنیادین و محوری در فرایند مشاوره دارند؛ به‏ گونه‏ای که بدون التزام به این اصول اخلاقی، فرایند مشاوره با چالش‏ها و آسیب‏های جدی روبرو خواهد شد. پرواپیشگی، عفاف و صداقت، ازجمله اصول مهم در فرایند مشاوره است. رعایت این اصول و بایدهای اخلاقی سه ‏گانه، می‏تواند مشاور را از غلتیدن در بسیاری از چالش‏ها مصونیت بخشد و می‏تواند زمینه ‏ساز ایجاد اعتماد و امنیت روانی در مراجع باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2395486 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!