بیان ژن گیرنده هورمون لوتئینی(LH) در تخمدان مدل موش صحرایی بالغ مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء شده به دنبال مواجهه با آندروژن در دوره پیش از تولد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بر اساس شواهد موجود، مواجهه جنین ماده با آندروژن ها در دوره پیش از تولد، با متاثر ساختن بیان برخی ژن ها، می تواند موجب بروز سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) در بزرگسالی شود. از سوی دیگر، تغییرات در سطوح هورمون لوتیینی (LH) و گیرنده آن با خطر ابتلا به اختلالات تولیدمثلی، از جمله PCOS، همراه می شود. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی میزان بیان ژن گیرنده LH در تخمدان موش صحرایی مدل PCOS، القاء شده توسط مواجهه با آندروژن در دوره پیش از تولد، می باشد.

مواد و روش ها

در موش های صحرایی بالغ مبتلا به PCOS و شاهد (8 سر حیوان در هر گروه)، تعیین فازهای مختلف چرخه ی جنسی (چرخه ی استروس) با استفاده از اسمیرهای واژن، و اندازه گیری فاصله مقعد تا برجستگی تناسلی (AGD) توسط ورنیه، صورت گرفت. سلول های گرانولوزای تخمدانی جداسازی شدند و RNA سلولی استخراج گردید. میزان بیان ژن گیرنده LH در این سلول ها  به روش Real-time polymerase chain reaction تعیین شد. داده ها توسط نرم افزار GraphPad Prism تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

چرخه های جنسی بی نظم و طولانی تر، افزایش  AGD (0/3±17/32 در مقابل 0/26±11/73 میلی متر (0/0001=P)) و کاهش در بیان ژن گیرندهLH  (0/12±0/42 در مقابل 0/13±0/88 (0/02=P))، در مدل موش صحرایی بالغ مبتلا بهPCOS ، در مقایسه با حیوان های کنترل مشاهده شد.

نتیجه گیری

کاهش در بیان ژن گیرنده LH در سلول های گرانولوزای تخمدان، ممکن است یکی از مکانیسم های درگیر در پاتوفیزیولوژی PCOS به دنبال مواجهه جنین ماده با آندروژن ها در دوره پیش از تولد باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
92 تا 101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2423808 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!