سنگ نگاری، زمین شیمی و خاستگاه بازالت های پلیوکواترنر غازان، شمال غرب ارومیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سنگ های آتشفشانی پلیوکواترنر در شمالی ترین بخش پهنه سنندج - سیرجان، در شمال غرب ارومیه رخنمون گسترده ای دارند. بلورهای اولیوین+ پیروکسن± پلاژیوکلاز فاز اصلی کانیایی هستند که هم بصورت درشت بلور و هم ریز بلور با کانی های فرعی دیگر در متن سنگ وجود دارند. این سنگ ها بافت های پورفیری، ریزسنگی پورفیری، شیشه ای پورفیری، انبوهه پورفیری و حفره ای دارند. از نظر زمین شیمی، سنگ خاستگاه این سنگ ها با طیف ترکیبی تراکی بازالت تا تراکی آندزیت بازالت وابسته به سری های قلیایی هستند. نمودارهای عنکبوتی عناصر کمیاب بهنجار شده به گوشته و کندریت غنی شدگی در عناصر خاکی نادر سبک (LREE) و عناصر سنگ دوست بزرگ یون (LILE) نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین (HREE) و عناصر با شدت میدان بالا HFSE نشان می دهند. در این نمودارها، بی هنجاری منفی در Nb، Ta، P، Rb، Zr و Ti و بی هنجاری مثبت در Pb، La، U،  Nd،Th ، Yb و Cs وجود دارد. این ویژگی ها بهمراه نمودارهای زمین ساختی نشان می دهند که فعالیت ماگمایی پلیو-کواترنر غازان در پهنه های کمان های ماگمایی پس از برخوردی رخ داده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2426261 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.