ارتباط هورمون های تیروئیدی با میزان ST-resolution در بیماران انفارکتوس حاد میوکارد با بالا رفتن قطعه ی ST تحت آنژیوپلاستی اولیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

در سال های اخیر، توجه محققان به وضعیت هورمون های تیروییدی در سندرم های کرونری حاد بیش از پیش جلب شده است. در مطالعه ی حاضر، سطح سرمی هورمون های تیروییدی در بیماران (ST-elevation myocardial infarction) STEMI در بدو پذیرش و تاثیر آن در موفقیت (Percutaneous coronary intervention) PCI اولیه که معمولا به صورت ST resolution پس از PCI اندازه گیری می شود، بررسی شد.

روش ها

در این مطالعه، تعداد 500 بیمار STEMI، که از ابتدای سال 1395 تا انتهای سال 1397 در بیمارستان شهید مدنی تبریز تحت آنژیوپلاستی اولیه قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. بیماران به دو گروه ST resolution کمتر (گروه اول) و بیشتر (گروه دوم) از 50 درصد تقسیم شدند. ارتباط بین هورمون های تیروییدی، میزان ST resolution، مرگ و میر و حوادث قلبی- عروقی ماژور بررسی شد.

یافته ها

میانگین سنی بیماران 32/11 ± 57/22 سال بود. 401 بیمار (2/80 درصد) مرد و 99 بیمار (8/19 درصد) زن بودند. در 152 بیمار (4/30 درصد)ST resolution کمتر یا مساوی50 درصد بود (گروه اول) و در 348 بیمار (6/69 درصد) ST resolution بیشتر از 50 درصد بود. بین سطح TSH و FT3 با میزان ST resolution ارتباط معنی داری یافت نشد. (Major adverse cardiovascular events) MACE و هورمون های تیروییدی ارتباط معنی داری نداشتند.

نتیجه گیری

یافته های این مطالعه حاکی از عدم ارتباط معنی دار بین ST resolution و MACE با سطوح FT4، TSH و FT3 بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
165 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2437879 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.