بررسی اثرات کاربرد مصالح ریزدانه و درشت دانه ی بازیافتی حاصل از بتن ضایعاتی به روی خصوصیات بتن خودتراکم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در اینجا امکان استفاده از سنگدانه‌های بتن بازیافتی، که به‌ صورت تصادفی از بتن‌های ضایعاتی مختلف در سطح استان کرمانشاه جمع‌آوری شده، در تهیه بتن خودتراکم بررسی شده‌است. نمونه‌های بتن خودتراکم شامل درصدهای مختلف درشت‌دانه بازیافتی، ریزدانه بازیافتی و ترکیبی از هر دو در طرح اختلاط‌های مختلف تهیه‌گردید. طبق نتایج، طرح‌هایی که با استفاده از مصالح درشت‌دانه‌ی بازیافتی تهیه شد دارای مشخصات مکانیکی بهتری نسبت به مخلوط‌های تهیه‌شده از ریزدانه‌ی بازیافتی بود؛ بطوری که، مقاومت فشاری با جایگزینی صفر تا 100 درصد از سنگدانه‌ها‌ با مصالح بازیافتی از 425 تا 256 kg/cm2 کاهش داشته است. این کاهش در مخلوط‌های تهشه شده از ریزدانه و درشت‌دانه‌ی بازیافتی به طور همزمان، حدود 21-6 درصد نسبت به مخلوط‌هایی که در آنها از درشت‌دانه و ریزدانه به طور مجزا استفاده گردید بیشتر بود. برای نتایج مقاومت کششی و خمشی نیز روند مشابهی مشاهده شد. همچنین، با افزایش مقدار ریزدانه و درشت‌دانه بازیافتی خواص ریولوژیکی بتن تازه نسبت به حالت استفاده از سنگدانه‌های طبیعی افت داشت؛ بطوری که، ریزدانه‌ی بازیافتی تاثیر بیشتری در افت خواص بتن تازه در مقایسه با درشت‌دانه‌ی بازیافتی داشت. در نمونه‌هایی که بیش از 80% سنگدانه با مصالح بازیافتی جایگزین شده بود، اسلامپ حدود 400 mm بدست آمد که نشان می‌دهد بتن خواص خودتراکمی خود را از دست داده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
101 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442444 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.