تاثیر آموزش راهبرد فراشناختی بر مهارت شنیداری زبان آموزان سطح متوسط

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
علیرغم اینکه مهارت شنیداری یک مهارت حیاتی برای ارتقای موقعیت فرد در دانشگاه است، اکثر فراگیران این مهارت را چالش برانگیز می دانند. اولین گام برای بهبود مهارت شنیداری فراگیران این است که مشکلات شنیداری آنها را مشخص شود و سپس آموزش های مناسب را به آنها ارایه شود. پژوهش حاضر 2 هدف را دنبال کرد: (1) مشکلات شنیداری زبان آموزان ایرانی متوسطه دوم را بررسی کرد و (2) تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی را بر درک شنیداری زبان آموزان ایرانی متوسطه دوم بررسی کرد. شرکت کنندگان نمونه ای تصادفی متشکل از 31 زبان آموز متوسطه دوم در ایران بودند. به شرکت کنندگان  آزمون بسندگی  OPTداده شد تا سطح زبان انگلیسی آنها بررسی شود. همچنین، درک شنیداری شرکت کنندگان پیش از آزمون سنجیده شد. پس از 10 جلسه تیمار، از شرکت کنندگان برای بررسی تغییرات احتمالی در توانایی درک شنیداری آنها پس آزمون گرفته شد. به منظور بررسی مشکلات شنیداری شرکت کنندگان، آنها پرسشنامه مشکلات پردازش درک شنیداری لیو (2010) را پر کردند. داده ها با استفاده از آزمون تی یک نمونه و آزمون تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد که راهبردهای فراشناختی توانایی شرکت کنندگان را از نظر گوش دادن افزایش می دهد. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان در مراحل تجزیه و ادراک با مشکل مواجه بودند، اگرچه مشکلات جدی نبودند. از طرفی در مرحله بهره برداری مشکلی به نظر نمی رسید. در نتیجه، به کارگیری یافته های این تحقیق به توسعه دهندگان مواد آموزشی، برنامه ریزان برنامه درسی، تصمیم گیرندگان آموزشی و معلمان کمک خواهد کرد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
77 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444253 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.